Zapri

Novice


Arhiv: Osnutek Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen

S strani MDDSZ smo prejeli vabilo na 1. sestanek delovne skupine za pripravo izhodišč za pripravo Predloga pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen, ki bo v sredo 30.3.2022.

Arhiv: Prošnja za sodelovanje pri pregledu javnega naročanja v Republiki Sloveniji - rok do 22. marca 2022

S strani Direktorata za javno naročanje (v nadaljevanju: direktorat), ki deluje v sklopu Ministrstva za javno upravo (v nadaljevanju: MJU), smo dobili prošnjo za sodelovanje pri pregledu javnega naročanja v Republiki Sloveniji s poudarkom na zagotavljanju konkurenčnosti. MJU je skupaj z Evropsko komisijo pristopil k projektu pregleda področja javnega naročanja v Republiki Sloveniji, s poudarkom na zagotavljanju konkurenčnosti. Izvajalec študije bo v okviru priprave na študijo, ki bo analizirala slovenski trg javnega naročanja in katere rezultati bodo predlog nadaljnjih reform, izvedel intervjuje z različnimi deležniki v Republiki Sloveniji. Kot eden od primernih deležnikov je bila identificirana tudi GZS s svojimi člani.

Arhiv: EXPO Business Talks - Ivan Fornazarič, lastnik in direktor skupne industrijskih podjetij Gorica Group (17/03/2022)

S slovenskimi izvozno naravnanimi podjetji bi želeli deliti nove navdihujoče zgodbe uspešnih slovenskih poslovnežev, ki delujejo v Združenih arabskih emiratih. Pogovor z gostom, ki ga bo vodil Ante Milevoj, svetovalec generalnega direktorja GZS, bo potekal v četrtek, 17. marca 2022, od 10.00 do 10.30 ure preko ZOOM platforme.

Arhiv: Poslovni izzivi v Rusiji, Ukrajini in Belorusiji

Za člane GZS smo vzpostavili enotno informacijsko vstopno točko, kjer na enem mestu objavljamo razpoložljive informacije, vključno s pregledom nad sprejetimi in napovedanimi sankcijami proti Rusiji in Belorusiji.

Arhiv: Želite, da vaš glas seže v tujino?

Sloexport je spletna podatkovna zbirka z več kot 7000 objavljenimi podjetji in je temeljno promocijsko orodje vsakega izvoznega podjetja. Potencialnim tujim partnerjem omogoča, da kadarkoli poiščejo slovenske izvoznike, in jim s tem pomaga ustvariti prvi korak k sklenitvi poslovnega sodelovanja. Vpis, objava in seveda tudi ažuriranje podatkov je za vas brezplačna. Vaš vložek je, da poskrbite za točnost in ažurnost podatkov. Več o tem pojasnjuje Andrej Brvar, vodja točke SPOT Svetovanje in direktor Infocentra GZS, v Hitrem poslovnem nasvetu.

Arhiv: Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti

Državni zbor Republike Slovenije je 28. februarja 2022 na 96. izredni seji sprejel Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV), ki še ni objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Ukrepi za spodbujanje digitalne vključenosti so usmerjeni v ciljne skupine prebivalstva (otroci, dijaki, študentje, starejši od 55 let, upokojenci, invalidi). Med ukrepe za spodbujanje sodijo subvencije za dvig digitalnih kompetenc, sooblikovanje politik resornih ministrstev, podpora ali izvedba izobraževalnih in promocijskih kampanj ter digitalni bon za nakup računalniške opreme ali udeležbo v izobraževalnih programih za pridobitev digitalnih kompetenc. Bon se bo glasil na upravičenca in se bo lahko unovčil od 15. junija 2022 do 30. novembra 2022 pri poslovnih subjektih s sedežem v Republiki Sloveniji, katerih poslovna dejavnost, registrirana v Poslovnem registru Slovenije na dan unovčitve, spada pod G 46.5 – Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in G 47.4 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi, komunikacijskimi, avdio in video napravami. Pomembno je, da bo ponudnik blago ali izobraževalni program v primeru plačila z digitalnimi boni moral prodati po isti ali nižji ceni kot enako blago prodaja za druga plačilna sredstva. Nadzor nad ponudniki blaga in upravičenci do digitalnega bona, bo izvajal Tržni inšpektorat Republike Slovenije.

Arhiv: Objavljeni 4 javni razpisi za spodbujanje investicij, projekte raziskovalno-razvojne narave in mlada inovativna podjetji

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v petek objavilo štiri javne razpise v skupni vrednosti dobrih 55 milijonov evrov - dva v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom. Glavnina sredstev je namenjenih za spodbujanje začetnih investicij, in sicer iz naslova Načrta za okrevanje in odpornost. Za večje investicije za povečanja produktivnosti na obmejnih problemskih območjih je namenjenih 30 milijonov evrov, za spodbujanje začetnih investicij na manj razvitih območjih pa 20 milijonov evrov. Trije milijoni evrov so namenjeni projektom raziskovalne-razvojne narave, dobra dva milijona evrov pa mladim inovativnim podjetjem s potencialom rasti.

Arhiv: 16. Vrh slovenskega gospodarstva

Ob 14. uri bo motivacijski govor nekdanjega nogometnega sodnika Björna Kuipersa, ki je sodil finale EURO lige med Italijo in Anglijo, z naslovom »Performance under pressure« (Nastop pod pritiskom). Na plenarnem delu, ki se bo začel ob 15.30, bodo gospodarstveniki razpravljali o nujnih ukrepih na štirih ključnih področjih kratkoročnega in srednjeročnega razvoja Slovenije Zeleni načrt in digitalna transformacija; Reindustrializacija – z raziskavami, kadri in viri; Povezljivost – družbena, transportna, mednarodna; Vloga države in finančnega sistema.

Arhiv: »BigScience« krepi razvojne in izvozne kompetence podjetij

CERN, ESA, CTA, ITER, FAIR ter drugi "BigScience" centri so velike znanstveno raziskovalne institucije, ki upravljajo z več milijard eurov sredstvi. Na webinarju bomo pojasnili glavne razlike in načine pristopa oz. prijave na razpise tistih institucij, v katere je slovenskim podjetjem omogočen vstop. Poudarek bo na sodelovanju s CERN, s katerim ima izkušnje veliko slovenskih podjetij, hkrati pa predstavlja potencial za podjetja iz širokega nabora industrij.

Arhiv: GZS, TZS, OZS, ZDS in ZDOPS za spremembo dohodninske zakonodaje

Reprezentativne delodajalske organizacije pozivajo poslanke in poslance, da predlagane spremembe Zakona o dohodnini obravnavajo in sprejmejo na izredni seji državnega zbora, ki naj bi potekala 11. marca 2022.

Arhivi