Novice


Cenik 2024 za listine in storitve

Cenik 2024

od 1. januarja 2024 veljajo višje cene za naslednje listine in storitve:

  • ATA zvezek (ATA Carnet): 88,00 €
  • Potrdilo o poreklu blaga (Certificate of Origin): 18,00 €
  • Potrditev drugih listin (overitve): 10,00 €. 

Celoten cenik: 

Cenik - Javne listine

Spodaj navedene listine izdaja Gospodarska zbornica Slovenije na podlagi podeljenega javnega pooblastila.

DDV ni obračunan na osnovi 5. točke 5. člena ZDDV-1.

LICENCE ZA PREVOZE V CESTNEM PROMETU Cena v EUR
(DDV se ne obračuna)
Odločba o podelitvi licence 215,00
Izvod licence za vozilo 61,00
Odločba o spremembi licence 107,00
Dvojnik izvoda licence 22,00
Dvojnik certifikata licence 50,00
Potrdilo za voznika državljana nečlanice EU 13,00
Avto-taksi nalepka 20,00
Sprememba upravljavca prevozov 13,00
Prenos izvoda licence 11,00
Sprememba registrske številke - evidentiranje 11,00
Potrdilo za prevoz oseb z avtobusom za lastne potrebe v mednarodnem prometu 22,00

 

DOVOLILNICE ZA MEDNARODNI CESTNI PROMET
CEMT dovolilnica 303,00
Dovolilnica 7,00
Mesečna CEMT dovolilnica 25,00

 

ZUNANJETRGOVINSKE LISTINE
ATA zvezek (komplet brez tranzitnih listov)* 88,00
ATA zvezek (komplet s tranzitnimi listi)* 128,00
Prva ali zadnja nosilna stran ATA zvezka 20,00
Notranji list ATA zvezka 8,00
Potrdilo o poreklu blaga "Certificate of Origin" 18,00

Pred izdajo ATA zvezka je potrebno še plačilo zavarovalne premije v višini 0,37 % oz.  najmanj 10 EUR in največ 1.200,00 EUR. 

Cenik - Druge listine in storitve

Na spodaj navedene cene se obračuna še DDV.   Cena v EUR (DDV vključen)
Član GZS Nečlan GZS
Potrditev drugih listin v mednarodnem prometu s članstvom GZS 10,00 Potrditev ni možna
Potrdilo o registraciji podjetja v poslovnem in sodnem registru 24,40 73,20
Potrdilo o članstvu GZS Brezplačno Izdaja ni možna

 


Cena v EUR (DDV vključen)
Stroški pošiljanja* 3,50

Velja za oddelek Javne listine v Ljubljani. Stroški na regionalnih zbornicah se lahko razlikujejo.


Cenik velja od 1. 1. 2024.
 

Plačate z nakazilom na račun GZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana: 
NLB SI56 0292 4001 7841 495 ali SKB SI56 0310 0100 2177 231, sklic: 00 1200 - matična številka podjetja.
Vlogi priložite dokazilo o plačilu.

Fotogalerija

 

Arhivi