Novice


Arhiv: Brezplačna delavnica »Kako najenostavneje izpolniti zakonodajne zahteve?«, 22. 5. 2014

                                                                                                                                      

                  

KAKO NAJENOSTAVNEJE IZPOLNITI ZAKONODAJNE ZAHTEVE

GLEDE PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU?

 

Spoštovani,

vljudno vas vabimo na brezplačno delavnico, s katero želimo podjetjem pomagati kar najhitreje in najenostavneje izpolniti zakonodajne zahteve glede promocije zdravja na delovnem mestu. Delavnico organiziramo v okviru zgoraj navedenih projektov, ki ju sofinancira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Osnutek programa delavnice je v prilogi, prijavnica pa v posebni priponki.

Prednostna ciljna skupina: podjetja od 1 - 50 zaposlenih (mikro in mala, pa tudi manjša srednja podjetja) iz naslednjih dveh panog:

 •   kemijska industrija (= kemija, farmacija, predelava plastičnih mas in gume) in kovinska industrija.

Kdaj in kje: 22. 5. 2014 od 12.00 do 16.00 ure, na GZS Območni zbornici za severno Primorsko, Sedejeva 2 a, Nova Gorica, sejna dvorana.

Za udeležbo na dogodku je obvezna prijava in sicer najpozneje do 19. 5. 2014 do 12.00 ure oziroma do zasedbe prostih mest na enega izmed možnih načinov:

-z elektronsko prijavnico na dnu tega sporočila 

-pripeto prijavnico, ki jo posredujete na nevenka.volk@gzs.si.

Več informacij na tel.: 05 330 60 30.

Na delavnici bo udeleženi predstavnik delodajalca pridobil informacije in podporna gradiva, s pomočjo katerih bo lahko po meri in zmožnostih svojega podjetja pripravil oziroma izboljšal oceno stanja ter izvedbeni načrt aktivnosti za promocijo zdravja pri delu. Z uveljavitvijo in izvajanjem le-tega v podjetju bo delodajalec izpolnil svoje obveznosti iz 6. in 32. člena Zakon o varnosti in zdravju pri delu, postopoma pa tudi zmanjšal število izgubljenih dni zaradi bolniške odsotnosti zaposlenih.

Veselimo se vaše udeležbe na delavnici in vas lepo pozdravljamo!

V imeni soorganizatorjev:

Darja Boštjančič

Direktorica GZS-Združenja kemijske industrije

OSNUTEK PROGRAMA:

 

Točka

Izvajalec

12:00-12:20

 • Pozdravni nagovor
 • Pomoč podjetjem preko projektov Zdravi na kvadrat in poZDRAV
 • Predstavnik območne zbornice
 • Predstavnik GZS Združenja kemijske industrije in Združenja kovinske industrije

12:20-13:05

Pravni in vsebinski vidiki promocije zdravja na delovnem mestu (PZDM):

 • kaj to je in kaj to ni,
 • koristi PZDM za podjetja, zaposlene in družbo,
 • nove smernice Ministrstva za zdravje
 • nadzor nad izvajanjem zakonskih določb glede PZDM.
 • mag. Borut Brezovar, pravni strokovnjak

13:05-13:15

Razprava

 

Odmor (13:15-13:40)

13:40-14:10

 • Obstoječi brezplačni preventivni zdravstveni programi za krepitev zdravja in preprečevanje kroničnih bolezni (CINDI, DORA, ZORA, SVIT)
 • Tanja Makarovič, Zdravstveni dom Nova Gorica

14:10-15:00

 • Delavnica: kako najenostavneje z notranjimi viri izdelamo oceno stanja in izvedbeni načrt aktivnosti za promocijo zdravja na delovnem mestu po meri in zmožnostih podjetja
 • mag. Borut Brezovar, pravni strokovnjak

15:00-15:20

 • Razprava in zaključki
 

Na delavnici bodo poleg praktičnih usmeritev predvidoma na razpolago podporna gradiva, s pomočjo katerih bodo predstavniki podjetij deloma že na delavnici, deloma pa kasneje v podjetju izdelali oziroma izboljšali oceno stanja ter načrt promocije zdravja pri delu po meri in zmožnostih svojega podjetja.

OPOMBA:

Projekte »Zdrav delavec na zdravem delovnem mestu – zdravi na kvadrat«, projekt poZDRAV ter projekt »Zrno zdravja« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 VABLJENI!

 

                                                                                 

 

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi