Novice


Arhiv: Seminar »Mobing in zlorabe mobinga«, 18. 6 2013

GZS OBMOČNA ZBORNICA ZA SEVERNO PRIMORSKO

 vabi na  SEMINAR

»Mobing in zlorabe mobinga«,

ki bov Novi Gorici, v torek, 18. 6. 2013 ob 12.00 - 15.15. ure

v prostorih
OZ za severno Primorsko,
Trg Edvarda Kardelja 3

Aktualna delovna zakonodaja delodajalcu nalaga dolžnost, da zagotovi tako delovno okolje, v katerem noben delavec ne bo izpostavljen spolnemu in drugemu nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev. Če delodajalec ne sprejme ustreznih ukrepov, je v primeru pojava mobinga zaposlenemu odškodninsko odgovoren.

Zdravo delovno okolje in dobri medosebni odnosi na delovnem mestu so tisti, ki pomembno prispevajo k učinkovitosti in zadovoljstvu zaposlenih. V času zaostrenih gospodarskih razmer in s tem povezane negotovosti se neustrezni odnosi med zaposlenimi – med njimi tudi mobing – žal pojavljajo mnogo pogosteje.

V praksi se srečujemo z neverjetno domiselnostjo posameznikov, kako trpinčiti svoje sodelavce, podrejene ali vodje. Temu se pridružujejo še vedno pogostejši primeri zlorabe instituta mobinga. Vsakdo lahko postane žrtev mobinga. Tako posamezniku kot podjetju pa zaradi tega nastaja velika škoda.

NAMEN SEMINARJA

Na seminarju bomo osvetlili pomen pojma mobing in ga postavili v kontekst ostalih nepravilnosti, ki se dogajajo na področju odnosov na delovnem mestu. Predstavili bomo aktivnosti, s katerimi lahko vsak posameznik, še posebej pa delodajalci in ostali vodje, aktivno prispevajo k oblikovanju pozitivne delovne klime v podjetju in s tem preprečujejo mobing in zlorabe mobinga.

CILJ

Seznaniti udeležence z aktivnostmi, ki jih lahko učinkovito uporabijo v boju proti mobingu.

ZAKAJ se udeležiti PRAV TEGA seminarja?

 1. Na praktičnih primerih vam bomo predstavili možne rešitve posameznih dejanj mobinga.
 2. Predstavljen bodo praktične izkušnje koncepta zaupne osebe – zunanjega svetovalca, ki deluje v korist organizacije in pomaga zaposlenim pri reševanju različnih težav in pri preprečevanju mobinga.
 3. Prejeli boste odgovore na vprašanja, ki se vam zastavljajo.

Komu je delavnica namenjena?

 • Vodilnim in vodstvenim delavcem v gospodarskih družbah, javnih zavodih in agencijah
 • Zaposlenim na področju HRM
 • Vsem zaposlenim, ki se želijo seznaniti z ustreznim odzivanjem v primeru mobinga in s tem zaščititi sebe in ohranjati zdravo delovno okolje.

Vsebina:

 1. Definicija mobinga. Kaj je mobing in kako ga prepoznamo.
 2. Vzroki za pojav mobinga in okoliščine, ki mobing omogočajo.
 3. Posledice mobinga za posameznika in podjetje.
 4. Kaj ni mobing? Zlorabe mobinga – vzroki, oblike in posledice.
 5. Ukrepi za minimiziranje rizikov.
 6. Aktivnosti za preprečevanje mobinga.
 7. Ustrezno ravnanje v primeru pojava mobinga.
 8. Praktični primeri, izmenjava izkušenj.

Vsebina delavnice sloni na naših izkušnjah s konkretnimi primeri mobinga. Zaželena so tudi vaša vprašanja o konkretnih težavah, ki jih lahko že pred srečanjem pošljete na zajcin@siol.net.

Seminar traja 4 pedagoške ure: od 12.00 do 15.15 (odmor od 13.30 do 13.45).

Predavateljica:

Anka Zajc, univ. dipl. soc., je zaposlena v podjetju Zajc In, svetovanje in poslovna podpora, d.o.o., ki se ukvarja s svetovanjem in izobraževanjem na področju razvoja kvalitetnega delovnega okolja. Posveča se dinamiki medosebnih odnosov v delovnih okoljih ter usposabljanju kolektivov za izboljšanje delovne klime. Številnim naročnikom – podjetjem in posameznikom – nudi strokovno podporo za učinkovito delovanje tako v sferi dela kot v sferi zasebnega življenja.

"Anti-mobing program" je plod lastnega znanja in izkušenj. Je celovit program preprečevanja mobinga in predstavlja odziv na zahteve aktualne delovne zakonodaje ter potreb trga. Program je kombinacija kadrovskega svetovanja in izobraževalnih programov – vse s ciljem zmanjšanja možnosti pojava neustreznih praks v delovnih okoljih. Namenjen je tako gospodarskim družbam kot posameznikom. Poleg kadrovskega svetovanja in internih izobraževanj v organizacijah ponuja tudi osebno svetovanje in pomoč posameznikom v težavnih situacijah.

Kotizacija:

- člani GZS: 80,00 EUR + 20% DDV zaposameznega udeleženca iz podjetja, člana GZS

- 100,00 EUR+ 20% DDV za posameznega udeleženca iz podjetja, ki ni član GZS.

Kotizacijo vplačajte pred udeležbo na seminarju na TRR NLB d.d. 02924-0017841495, sklic na št. 3080, najpozneje do 11. junija 2013.

Informacije, prijave in odjave:

-po pošti:GZS Območna zbornica za Severno Primorsko, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova Gorica

-po faksu: 05/330 60 31

-po elektronski pošti: nevenka.volk@gzs.si

-z elektronsko prijavnico na naši spletni strani.

Minimalno število za izvedbo usposabljanja je 10 udeležencev. Prijave zbiramo do vključno 11. junija 2013. Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 11. junija 2013 do 10.00 ure. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti.

Vljudno vabljeni!

Priloge:

 

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.