Novice


Arhiv: Konferenca inovativnosti in razvoja

V torek, 19. 2. 2013, je v poslovnih prostorih podjetja Intra Lighting v Šempetru pri Gorici potekala 8. razširjena seja Upravnega odbora GZS Območne zbornice za severno Primorsko kot Konferenca inovativnosti in razvoja v soorganizaciji RRA severne Primorske. Cilj konference, ki jo je vodil predsednik Upravnega odbora OZ za severno Primorsko, g. Miloš Šturm, je bil predstaviti dobre prakse na področju inovativnosti ter pripravo državnih in regionalnih strateških razvojnih dokumentov.

V prvem delu so primere dobrih praks na področju inovativnosti predstavili Marjeta Furlan iz podjetja Intra Lighting, Robert Žerjal iz podjetja Letrika ter Tanja Mohorič iz koorporacije Hidria. Vsem je bilo skupno, da je proces inoviranja ključna konkurenčna prednost podjetja.

V nadaljevanju je Mirjam Božič iz GZS-Območne zbornice za severno Primorsko pozvala predstavnike podjetij, da se prijavijo na aktualni Razpis za podelitev priznanj in diplom inovacijam v severnoprimorski regiji za leto 2012, saj bodo s tem prispevali k povečanju stopnje inovativnosti v regiji ter posledično v Sloveniji.

V drugem delu sta predstavnika Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, mag. Franci Klužer in Klavdija Mihelj Korenika, predstavila izhodišča Strategije razvoja Slovenije 2014-2020 in poudarila pomen inoviranja ter pohvalila spodbujanje razvoja, ki poteka v podjetjih severne Primorske. Prav to so po njunem mnenju prava izhodišča pri pripravi strategije. V nadaljevanju je predstavnica Ministrstva za infrastrukturo in prostor Valentina Lavrenčič podala smernice prostorskega razvoja Goriške regije, Črtomir Špacapan pa je povzel prioritete Goriške regije v okviru priprave regionalnega razvojnega programa 2014-2020. Ob zaključku je Tatjana Rener z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo podala še ključne usmeritve evropskega teritorialnega sodelovanja s poudarkom na čezmejnem sodelovanju.

Iz razprave, ki je sledila, je moč zaključiti, da so strateški dokumenti pripravljeni preveč stihijsko in premalo upoštevajo potrebe regije. Udeleženci so si bili enotni, da naj se razvojni dokumenti na državni in regionalni ravni za novo programsko obdobje pripravljajo upoštevajoč vse deležnike, pri čemer naj se vključujejo le tisti z visoko stopnjo realnosti.

Fotogalerija

 

Arhivi