Novice


Arhiv: Pregled aktualnih sprememb na davčnem področju v letu 2012, 22.11.2012

Četrtek, 22. november 2012, od 13.00 do 16.00 ure,

sejna soba GZS Območne zbornice za severno Primorsko
Trg Edvarda Kardelja 3, Nova Gorica

V letošnjem letu smo dočakali kar nekaj pomembnih sprememb na davčnem področju, ki bodo vsekakor bistveno vplivale na poslovanje in obdavčitev fizičnih in pravnih oseb že v letu 2012 in dalje.

Spremenil se je Zakon o dohodnini, Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb, odpravljen je 66.a člen ZDDV-1, zopet smo doživeli spremembe na področju plačevanja z gotovino, … in končno je bil sprejet ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC, ki med ostalim spreminja tudi določbe ZDoh-2 in ZDDPO-2 in »draži« študentsko delo ter spreminja Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino.

V kolikor z aktualnimi spremembami niste seznanjeni ali pa se vam ob navedenemu pojavljajo še kakšna vprašanja, vas vabimo na kratek, a hkrati jedrnat seminar, s pomočjo katerega boste pridobili vse potrebne informacije o novostih na davčnem področju.

Vabilo s prijavnico je objavljeno v pripetem dokumentu.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Arhivi