Novice


Arhiv: 23 delodajalcev ponuja 147 štipendij

 

Kot že nekaj let zapored je Posoški razvojni center (PRC), nosilec Regijske štipendijske sheme za Goriško regijo, konec marca 2012 objavil Javni poziv delodajalcem za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo (RŠS) Goriške regije za šolsko/študijsko leto 2012/2013. Roka za prijavo sta bila dva: prvi 23. maj in drugi 23. julij 2012.
Ob zaključenem drugem roku (23. julija) za oddajo vlog se je na Javni poziv odzvalo 23 podjetij iz desetih občin Goriške statistične regije. Skupno so prijavila 147 štipendij.

Delodajalci so izkazali interes po 50-ih štipendijah za dijake. Študentom na dodiplomskem študiju je ponujenih 86 štipendij, za podiplomski študij pa je razpisanih 11 štipendij. Trend povpraševanja delodajalcev po tehničnih smereh študija se tudi v letošnjem letu nadaljuje. Ponovno je največ zanimanja po strojnih tehnikih (15), tehnikih mehatronike (10) in elektrotehnikih (8), na dodiplomskem študiju pa po študiju strojništva (46), elektrotehnike (26) in 4 kandidatih gradbeništva. Povpraševanje je tudi po magistrih stroke, katerim je namenjenih 11 štipendij. Prednjačita podiplomski študij ekonomije (4) in splošne medicine (3), tem poklicem pa se pridružujejo še študij fizike, gradbeništva, elektrotehnike in računalništva.

Seznam prijavljenih štipendij za š.l. 2012/2013 najdete tukaj.

Prijavljene štipendije po programih in občinah za š.l. 2012/2013 najdete tukaj.

Na Javni poziv za RŠS š.l. 2012/2013 so prispele vloge iz desetih od skupno trinajstih občin v Goriški statistični regiji. Tako kot v lanskem letu, so tudi letos največ štipendij prijavila podjetja s sedežem v Občini Idrija – skupno 105 štipendij, sledi ji bovška občina z 1 delodajalcem, ki razpisuje 14 štipendij, ter tolminska občina, kjer 4 delodajalci razpisujejo skupno 10 štipendij. V občini Ajdovščina (4 delodajalci) ponujajo skupno 6 štipendij, sledita občini Vipava in Cerkno, vsaka s 3 ponudbami za štipendijo, občini Kobarid in Brda razpisujeta po 2 štipendiji ter občina Šempeter-Vrtojba in mestna občina Nova gorica s po 1 razpisano štipendijo. V letošnjem šolskem letu delodajalci ponujajo 7 štipendij več, kot so jih v lanskem šolskem letu.

Posoški razvojni center bo Javni razpis štipendij Regijske štipendijske sheme Goriške regije za šolsko/študijsko leto 2012/2013 objavil predvidoma v prvi polovici septembra. Rok za prijavo bo 10. oktober. Objavljen bo na spletni strani Posoškega razvojnega centra: www.prc.si. Vsa dokumentacija bo po objavi Javnega razpisa na razpolago tudi v natisnjeni obliki v poslovnih prostorih Posoškega razvojnega centra v Tolminu.


Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojna prioriteta: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in v okviru prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.

Fotogalerija

 

Arhivi