Novice


Arhiv: SEMINAR: ZGODNJI NAPOTKI PRED IZDELAVO »DAVČNE BILANCE« ZA LETO 2015- spremembe, opozorila, napake, …. 1. 12. 2015

Praktični seminar: 
ZGODNJI NAPOTKI PRED IZDELAVO »DAVČNE BILANCE« ZA LETO 2015 - NAPOVEDANE "DAVČNE SPREMEMBE V LETU 2016"- spremembe, opozorila, napake, ….

  

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 
OBMOČNA ZBORNICA ZA SEVERNO PRIMORSKO NOVA GORICA

  vabi na praktični seminar z naslovom

ZGODNJI NAPOTKI PRED IZDELAVO »DAVČNE BILANCE« ZA LETO 2015 -

NAPOVEDANE " DAVČNE SPREMEMBE V LETU 2016"  -  spremembe, opozorila, napake, ….

ki bo v torek, 1. decembra 2015, od 13.00 – 16.00 ure, 
v prostorih GZS OZ za severno Primorsko, Sedejeva 2 a, Nova Gorica, I. nadstropje

Kot vsako leto, nas tudi za leto 2015 »čaka« izdelava »davčne bilance«. Če se z navedenim spopadate prvič, oziroma si želite svoje znanje o navedeni temi nadgraditi, osvežiti (vas zanima ali je kaj novega), Vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na seminarju, na katerem bomo skupaj s pomočjo primerov iz prakse »obdelali« obračun DDPO in davka od dohodkov iz dejavnosti, ob tem pa vas opomnili na najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri »izdelavi« le tega v praksi.

SEMINAR JE NAMENJEN vodjem računovodstva, vodjem računovodskih servisov, knjigovodjem, direktorjem in lastnikom družb,  svetovalcem in vsem, ki jih to področje zanima.

Kratek pregled vsebine:

 • napovedane davčne spremembe v letu 2016 ( znižanje stopnje olajšave za RR, investicijske olajšave v opremo in neopredmetena OS, ukinitev olajšave za zaposlovanje, spremembe ZDoh-2 (dobiček iz kapitala), predlog Zakona o posebni davčni obravnavi nagrajevanja uspešnosti delavcev,... 
 • pomen SRS za davčni obračun- pravilno knjiženje poslovnih dogodkov !,
 • pomen opredelitve povezanih oseb- splošni del obrazca (transferne cene- višji davčni prihodki in nižji davčni  odhodki, priznana obrestna mera)
 • oblikovanje REZERVACIJ v skladu s SRS in davčni vidik- KONTROLE za več let nazaj !!!
 • OPREDMETENA IN NEOPREDMETENA OS, TER NJIHOV VPLIV NA DAVČNO OSNOVO (AMORTIZACIJA (poslovna, davčna), koriščenje investicijskih olajšav, nepravilno razmejevanje med investicijskim  vlaganjem in stroški vzdrževanja OS,…)
 • DAVČNE OLAJŠAVE IN NJIHOVO UVELJAVLJANJE V PRAKSI (najpogostejše napake, poračun le te , nova pojasnila (pametni telefon),…
 • DAVČNO PRIZNANI IN NEPRIZNANI ODHODKI (Stroški za privatno življenje lastnikov, davčna obravnava stroškov za zagotavljanje »ugodnosti«, ki niso bonitete, vpliv stroškov za zagotavljanje bonitet na davčno osnovo),
 • vpliv stroškov reklame, reprezentance in daril na davčno osnovo,
 • »normiranci« po 1.1.2015,..
 • „Pripoznanje“ prihodkov iz naslova delne oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost,
 • popravljanje napak iz preteklih let,
 • aktualno…

SEMINAR BO VODILA: Jana Galič, dipl. ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino,  kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike.

KOTIZACIJA:

·         80,00 +  DDV za člane GZS/udeleženca

·         120,00 + DDV ostali/udeleženca

Kotizacijo vplačajte pred pričetkom seminarja na poslovni račun Gospodarske zbornice Slovenije, številka TRR NLB d.d.:02924-0017841495, sklic 3080 + matična številka podjetja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oz. do 27. 11. 2015 do 12.00 ure preko spodnje elektronske prijavnice ali na email: jana.kragelj.licen@gzs.si, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacijo zaračunamo v celoti oziroma je ne vračamo.

Verjamemo, da sta tako tematika kot izvajalec zelo aktualna, zato vljudno vabljeni!

VABLJENI!


Fotogalerija

Obrazec za prijavo

 

Arhivi