Novice


Arhiv: SEMINAR: DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA 2015, 14. 1. 2015 ob 9.00 uri

 

SEMINAR:
DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA 2015

     

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
OBMOČNA ZBORNICA ZA SEVERNO PRIMORSKO NOVA GORICA
IN

ZBORNICA RAČUNOVODSKIH SERVISOV

vabita na seminar

DAVČNI OBRAČUN IN LETNO POROČILO ZA 2015, ki bo

v četrtek, 14. januarja 2016 od 9.00 do 13.30 ure

na GZS OZ za severno Primorsko, Sedejeva 2a, Nova Gorica

Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovodjem, ki so pripravljajo letno poročila in davčne obračune za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

Na seminarju bomo osvežili izhodišča za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, pretežna vsebina seminarja pa se nanaša na podrobnejši pregled pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter izpostavitev pomembnejših razlik med davčnim obračunom za pravne osebe in davčnim obračunom za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

Posebej bomo obravnavali novosti, ki veljajo pri pripravi davčnih obračunov za leto 2015, opozorili na nekatere predvidene spremembe v letu 2016 ter vsebinsko pregledali obrazce za davčni obračun pravnih oseb in obrazce za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost.

Udeleženci seminarja bodo lahko aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na mnenja FURS oziroma najnovejšo sodno prakso.

Vsebina:

1. Predvidene spremembe ZDDPO-2 in ZDoh-2 za leto 2016

2. Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2015

i. Sestavni deli letnega poročila v skladu z določili ZGD-1

ii. Pravila sestavljanja računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS

iii. Uporaba dobička, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv, posebnosti pri pripisu dobička družbenikom v osebnih družbah (k.d., d.n.o.)

iv. Priloge k izkazom

v. Javna objava letnih poročil

3. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb 2015

i. Pregled obrazca po posameznih postavkah

ii. Opredelitev davčne osnove

iii. Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene in obresti)

iv. Rezervacije, odpis terjatev in druga prevrednotenja

v. Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve

vi. Odhodki: priznani, delno priznani in nepriznani

vii. Davčne olajšave za leto 2015

viii. Odbitek tujega davka

4. Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti - davčni obračun za s.p. in druge zasebnike ter obračun dohodnine za »normirance«

i. Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z davčnim obračunom za pravne osebe

ii. Posebnosti pri obrazcu za davčni obračun za normirancev

Strokovna izvajalka: Maja Bohorič, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka družbe Svilar-Bohorič & partnerji d.o.o. in soustanoviteljica Inštituta za javne finance, ki že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju.

Kotizacija:

  • člani GZS: 95,00 € + DDV (zgodnja prijava 76,00 € + DDV)
  • ostali: 150,00 € + DDV (zgodnja prijava 120,00 € + DDV)

Do vključno 31. 12. 2015 se prizna 20 % popusta na zgodnje prijave!

Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo in postrežbo z napitki med odmorom.

Prijave in odjave:

Prijave sprejemamo do 12. 1. 2016 oz. do zapolnitve mest.Rok za odjavo v pisni obliki je do vključno 12. 1. 2016. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku zaračunamo administrativne stroške v višini 25 %. Pri odjavah na dan izobraževanja ali neudeležbi brez predhodnega pisnega obvestila, kotizacije ne vračamo oz. jo zaračunamo v celoti. Gradivo vam bomo poslali po pošti.

Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja ZRS se za udeležbo na seminarju priznata 2 točki.

VABLJENI!


 

Fotogalerija

Obrazec za prijavo

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.