Novice


Arhiv: Potrdila o poreklu blaga po 1. 5. 2016, ko stopi v veljavo nov carinski zakonik Unije ter delegirane in izvedbene uredbe

Potrdila o poreklu blaga po 1. 5. 2016, ko stopi v veljavo nov carinski zakonik Unije ter delegirane in izvedbene uredbe


1. maja 2016 se bo začel uporabljati nov carinski zakonik Unije, ki je bil sprejet z Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (Uradni list EU L 269, z dne 10. 10. 2013).

V Uradnem listu EU L 343, z dne 29. 12. 2015 sta bili objavljeni tudi delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 in izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447. Določbe teh dveh uredb dopolnjujejo carinski zakonik Unije in se uporabljata od 1. 5. 2016.

Uporaba novega carinskega zakonika ter delegiranih in izvedbenih določb s 1. 5. 2016 prinaša tudi spremembe na področju porekla blaga, in sicer bodo nastopile spremembe v zvezi z nepreferencialnim poreklom, splošnim sistemom preferencialov in notranjim trgom EU.

Spremenili se bodo obrazci Potrdilo o poreklu blaga (Certificate of Origin). Namesto  Evropska skupnost (European Community) bo na novih potrdilih natisnjeno Evropska unija (European Union). Tako kot do sedaj, se lahko izda potrdilo o poreklu iz Evropske unije, države članice Unije ali iz tretje države.

Stari obrazci se lahko uporabljajo najkasneje do 1. 5. 2019. Novi obrazci še niso na voljo. Vseeno vam predlagamo, da si ne delate večjih zalog starih obrazcev.

 

Javne listine

April, 2016

Fotogalerija

 

Arhivi