Novice


Arhiv: Fokusni komentar GZS Brexit: Funt je najbrž že dosegel dno

Združeno kraljestvo izvozi skoraj 44 % vsega blaga in storitev v države EU. Prek polovice vseh njihovih proizvodov proda drugje v EU. Po drugi strani je Združeno kraljestvo največje izvozno tržišče preostalega dela EU (ZDA je šele na drugem mestu).

Eurochambres kot združenje evropskih zbornic, katerega član je tudi Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), je zato napovedal sodelovanje s pogajalci EU s ciljem minimizirati negativen vpliv na skoraj 20 mio evropskih podjetij v vseh gospodarskih sektorjih. Integriteto enotnega trga in EU kot političnega in gospodarskega projekta prihodnji sporazum z Združenim kraljestvom ne sme spodkopati, se z Eurochambresovo zahtevo strinjamo na GZS. Z drugimi člani Eurochambres v tej zgodnji fazi izstopnega procesa na GZS zagovarjamo:

·         primeren pristop k pogajanjem, z jasno postavljenim in realističnem časovnem okviru, ki veliko pozornost posveča natančno določenemu prehodnemu obdobju;

·         mehanizme za ublažitev povečevanja necarinskih ovir in regulativnega in upravnega razhajanja;

·         ničelno ali skoraj ničelno carino na blago;

·         enostavna pravila in postopke, ki bodo poslovno prijazni in bodo minimizirali dodatne stroške;

·         inkluziven odnos s strani EU pogajalcev, ki bo temeljil na tesnem in rednem sodelovanju z deležniki, zlasti poslovno skupnostjo;

·         pravičen in hiter dogovor o EU proračunu;

·         zagotovila glede pravic državljanov EU-27 v Združenem kraljestvu in državljanov Združenega kraljestva v preostalem delu EU.

 

Brexit okrepil britanske izvoznike ter osiromašil gospodinjstva...

Ekonomski učinki na gospodarstvo UK po izglasovanem referendumu so sledeči: Velik padec funta proti dolarju je povišal cene vhodnega blaga ter znižal razpoložljiv dohodek gospodinjstev. Vendar je na drugi strani to okrepilo konkurenčnost izvoznikov, ki so jim prodajne cene lani porasle za 12 %, dobički pa za desetino.

Britanski izvoz na trge EU se je v letu 2016 povečal za 6,8 %, uvoz pa še bolj, kar za 7,9 %. Tako je bil primanjkljaj v blagovni menjavi kljub šibkejšemu funtu v drugi polovici leta 2016 rekordno visok. Letošnja gospodarska rast naj bi se znižala na vsega 1,2 % (2 % v 2016). 

 

...vendar se črni scenarij ni uresničil

Februarska inflacija je bila najvišja v zadnjih treh letih in pol (2,3 %), predvsem zaradi znižanja vrednosti funta (10 % proti evru in 15 % proti dolarju), vendar je brezposelnost ostala najnižja v zadnjih 11-ih letih (4,8 %). Cene nepremičnin so bile decembra medletno višje kar za 7,4 %.

 

Razplet dogodkov ostaja negotov, funt težko še nižje

Nekateri pravni strokovnjaki ocenjujejo, da bi lahko pogajanja o izstopu trajala celo 6 let. Do takrat UK zavezuje evropski pravni red. Brez dogovora z EU bodo stopila v veljavo pravila WTO, kar pomeni uvedbo carin na blago v obe smeri.

Ne glede na to je po mnenju viceguvernerja Bank of England trenutno šibek funt predvsem odraz scenarija slabega razpleta oziroma nezmožnosti uspešnega dogovora, zato je verjetnost, da bo funt še izgubljal na vrednosti, relativno nizka.

 

Fotogalerija

 

Arhivi