Novice


Arhiv: Sodelujte v anketi in sporočite vaše informacije glede stanja na področju splošnega režima za trošarino

Evropska komisija je v okviru priprav na revizijo horizontalne trošarinske Direktive objavila Poročilo o izvajanju in vrednotenju Direktive Sveta 2008/118/ES o splošnem režimu za trošarine, ki predstavlja osnovo za morebitne bodoče spremembe Direktive. Poročilo je v prilogi.
Direktiva Sveta 2008/118/ES določa splošne postopke za skladiščenje in gibanje trošarinskega blaga (alkohol in alkoholne pijače, tobačni proizvodi, energenti) v Evropski uniji. Pojasnjuje tudi postopke za odlog plačila trošarine, ki so na voljo pooblaščenim trgovcem za skladiščenje in gibanje trošarinskega blaga.
Med letoma 2014 in 2016 sta bili izvedeni dve zunanji študiji o vrednotenju Direktive. Na podlagi teh študij in omenjenega poročila Evropske komisije bo Evropskemu parlamentu in Svetu predloženo poročilo o oceni delovanja Direktive. V skladu s poročilom Komisije bi bilo Direktivo 2008/118/EC mogoče izboljšati, da se zmanjšajo upravna bremena za države članice in gospodarske subjekte ter izkrivljanja na notranjem trgu.
V okviru priprav bodočih zakonodajnih sprememb na trošarinskem področju Evropska komisija organizira tudi javno posvetovanje z vsemi zainteresiranimi deležniki. Za namene javnega posvetovanje je bil pripravljen vprašalnik s katerim želijo zbrati mnenja državljanov, gospodarskih subjektov in ostalih deležnikov glede potreb in opcij za spremembe (revizijo) Direktive 2008/118/ES.
Dostop do vprašalnika je urejen preko povezave: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Horizontal_excise_directive
kjer je potrebno izbrati ustrezno jezikovno različico, povezava različice v Slovenskem jeziku:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/e4d2a5a1-2188-4dc6-8f64-f8242694a89d?draftid=f109a882-
191e-43a7-acc8-96889e263445&surveylanguage=SL
V prilogi vam pošiljamo tudi pdf verzijo vprašalnika.

Pripete datoteke

Fotogalerija

 

Arhivi