Novice


Arhiv: Ne raste samo BDP, ampak rastejo tudi plače

Ne raste samo BDP, ampak rastejo tudi plače

Gospodarska zbornica Slovenije ugotavlja, da so plače že lani rasle, rastejo pa tudi letos, in to ne le nominalno, temveč tudi realno.

K temu je brez dvoma prispevalo tudi dogovarjanje o panožnih kolektivnih pogodbah, saj je bilo v obdobju 2016-17 sklenjenih več kot deset panožnih kolektivnih pogodb. Da plače rastejo, potrjujejo tudi statistični podatki.

Julija je bila povprečna bruto plača v predelovalnih dejavnostih višja za 3,2 % (v prvih sedmih mesecih letošnjega leta za 2,6 %), kar pomeni 2,2-odstotno realno rast (1,1-odstotno v prvih sedmih mesecih).

Trend rasti plač še posebej medletno narašča od meseca maja naprej.

Tudi realna kupna moč zaposlenih se je okrepila, kar je vsaj deloma tudi posledica realne rasti povprečne neto plače v prvih sedmih mesecih. Ta je bila celo višja od rasti bruto plače, in sicer je znašala 1,4 %.

Pri tem moramo upoštevati, da se je realna neto plača v predelovalnih dejavnostih že v lanskem letu (2016) povečala za 1,9 %, v letu 2015 pa za 2,3 %. Rast plač v predelovalnih dejavnostih je bila tako v vseh zadnjih letih višja od inflacije.

Na Gospodarski zbornici Slovenije ob tem opozarjamo pred pretiranimi apetiti in splošnem pozivu k dvigu plač. Produktivnost v Sloveniji še vedno za 20 odstotkov zaostaja za povprečno produktivnostjo v EU. Zato je ključnega pomena za dolgoročni dvig življenjskega standarda in razvoj gospodarstva, da plače rastejo vzdržno, torej več kot inflacija, a obenem morajo rasti manj od rasti produktivnosti. Svobodni podjetniški iniciativi pa prepustimo, da uspešnejše družbe plače dvigujejo hitreje, manj uspešne pa počasneje. 

Fotogalerija

 

Arhivi