Novice


Arhiv: Javna obravnava novega predloga Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

Ministrstvo za pravosodje je v javno obravnavo posredovalo nov predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), s katerim se prenaša Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, ki prinaša nekatere pomembne novosti na področje varovanja osebnih podatkov.  

 

BISTVENI POUDARKI

- Na novo so razdelane definicije in obdelave v zvezi s posebnimi vrstami osebnih podatkov (dosedaj: občutljivi osebni podatki), vključno s pravnimi podlagami za obdelavo. 
- Določena je ureditev za osebe, ki znotraj upravljavcev ali obdelovalcev zagotavljajo varstvo osebnih podatkov, zlasti ko gre za tvegane ali množične obdelave osebnih podatkov, namreč pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov. Ne uvaja se reguliran poklic, ampak neodvisne osebe znotraj upravljavca ali obdelovalca, ki naj preprečijo tveganja ali kršitve varstva osebnih podatkov.
- Nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Republike Slovenije po določbah ZVOP-2 ostaja Informacijski pooblaščenec, kot je bil dosedaj po določbah ZVOP-1 in po Zakonu o informacijskem pooblaščencu. Ostaja pristojen za inšpekcijski nadzor glede varstva osebnih podatkov glede vseh obdelav osebnih podatkov v Republiki Sloveniji, razen tistih, kjer to preprečujejo ustavne določbe ali določbe Splošne uredbe ali primerljivi položaji – npr. neodvisno odločanje sodstva. Delno podobno je urejeno tudi za področje (kriminalistične) policije, obveščevalno-varnostne dejavnosti – ni možno izvajati inšpekcijskih nadzorov s strani Informacijskega pooblaščenca, če bi se lahko razkrile identitete tajnih delavcev in tajnih sodelavcev.
- V področnih ureditvah obdelav osebnih podatkov (poseben del ZVOP-2) so npr. delno prenovljeno razdelane določbe o videonadzoru (npr. uvedba videonadzora na javnih površinah) ter o biometriji.
- Kazenske določbe določajo, da se upravne globe po določbah Splošne uredbe obravnavajo kot prekrški, da je prekrškovni organ Informacijski pooblaščenec ter da odloča tudi o prekrških v posebnem delu ZVOP-2 (npr. prekrški glede videonadzora, biometrije...).
- Sankcija do 4% letnega prometa.

in drugo, saj je Ministrstvo za pravosodje predlagalo popolnoma nov zakon. 

Rok za oddajo pripomb je 6.11.2017. 

Prosimo vas, da vaše pripombe v roku naslovite na mail: marko.djinovic@gzs.si  do 6.11.2017. 
 

Fotogalerija

 

Arhivi