Novice


Arhiv: SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD RAZPISUJE 79,2 MIO EUR GARANCIJ ZA BANČNE KREDITE S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE

Javni razpis P1 plus 2018 - Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Razpisovalec: Javni sklad RS za podjetništvo

Predmet razpisa:
Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Upravičenci:
Prijavijo se lahko mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS.

Višina sredstev:
Višina razpisanih sredstev je največ do 72.000.000 EUR, od tega je predvidoma:

  • 54.000.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za MSP 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge)
  • 18.000.000 EUR namenjeno izdajanju garancij za MLADE MSP (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge)

Kreditni pogoji:

  • Maksimalna dovoljena višina kredita: 1.250.000 EUR
  • Obrestna mera: 6-mesečni EURIBOR + 0,65% do 1,15% (odvisno od vrste dejavnosti)
  • Ročnost kredita: 1,5 let - 10 let (možen moratorij do 24 mesecev)

Upravičeni stroški:

  • Stroški materialnih in nematerialnih investicij
  • Obratna sredstva, kamor sodijo izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga, izdatki za opravljene storitve, izdatki za plače.

Rok za oddajo: 15.3, 1.4., 15.4., 1.5., 15.5., 1.6., 15.6., 1.7., 1.9., 15.9., 1.10. in 15.10.2018

Več na: Subvencioniranje obrestne mere

 

Fotogalerija

 

Arhivi