Novice


Arhiv: USKLAJENA AKCIJA V ZVEZI Z ZAVAROVALNO PODLAGO NAPOTENIH DELAVCEV

Spoštovani,

 v preteklih dveh mesecih in pol je na področju napotovanja delavcev v EU prihajalo do precejšnjih sprememb. Pojavljale so se (in se še pojavljajo) težave na več področjih, na katera so nas naši člani pogosto opozarjali. Na podlagi dobrega sodelovanja in iskanja primernih rešitev smo skupaj s pristojnimi organi do sedaj uspeli dodobra urediti področje pridobivanja oziroma izdaje potrdil A1. Kljub temu pa obstaja še nekaj nerešenih vprašanj. Eno izmed bolj perečih vprašanja je (ne)spreminjanje zavarovalne podlage za napotene delavce po 13. členu Uredbe 883/2004 z 001 na 002 in s tem povezana višja osnova za plačevanje prispevkov za socialna zavarovanja.

Zaradi neodzivnosti pristojnih organov smo se odločili, da bodo po vsej verjetnosti potrebne nadaljnje aktivnosti. Da bi bili pri tem čim bolj uspešni, je potrebno nastopiti usklajeno in s čim širšo podporo. Na MDDSZ, MZ, ZZZS in/ali Vlado bomo poslali dopis z argumentirano zahtevo, da Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije takoj začne omogočati spremembo zavarovalne podlage z 001 na 002 tudi za napotene delavce po 13. členu Uredbe 883/2004. Ker želimo, da bi imel dopis čim večjo težo, je potrebno pristojnim organom pokazati, da zahteva prihaja iz gospodarstva ter da njihovo ravnanje že povzroča gospodarsko škodo podjetjem. V kolikor se strinjate z omenjenim pristopom, predlagamo, da nas podprete pri usklajeni akciji. 

V kolikor razpolagate z konkretnimi podatki, koliko se v posameznih podjetjih poveča strošek dela zaradi nespremenjene zavarovalne podlage (procentualno) vas prosimo, da nam podatke zaradi boljše argumentacije posredujete.

Veseli bomo vaše povratne informacije najkasneje do petka, 16. marca 2018.

Za vse dodatne informacije lahko kontaktirate ga. Urško Sojič preko e-mail: urska.sojc@gzs.si ali tel: 01 5898 188.

 

Fotogalerija

 

Arhivi