Novice


Arhiv: Objava javnih razpisov za spodbujanje podjetništva - Mestna občina Nova Gorica

SPOROČILO ZA JAVNOST - Objava javnih razpisov za spodbujanje podjetništva


Mestna občina Nova Gorica je v petek, 23. marca 2018,  v Uradnem listu RS in na spletni strani Mestne občine Nova Gorica na naslovu www.nova-gorica.si objavila javne razpise za spodbujanje podjetništva, in sicer:

  • javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij za posodobitev dejavnosti,
  • javni razpis za projekte inovacij,
  • javni razpis za zagon novih inovativnih podjetij v Primorskem tehnološkem parku,
  • javni razpis za promocijske aktivnosti podjetij,
  • javni razpis za sofinanciranje komunalnega prispevka,
  • javni razpis za subvencioniranje novih delovnih mest,
  • javni razpis za sofinanciranje stroškov prijav v strateško razvojno inovativna partnerstva povezanih podjetij.

Celotna vrednost razpisanih sredstev  je 350.000 EUR. Javni razpisi so odprti do 7. maja  2018, razen javnega razpisa za sofinanciranje komunalnega prispevka, na katerega se zainteresirani lahko prijavijo do 16. novembra 2018.

Pri javnem razpisu za subvencioniranje novih delovnih mest letos razširjamo nabor upravičencev do zaposlitve, ker v minulih letih ta razpis ni bilj dovolj izkoriščen zaradi omejitev na točno določene ciljne skupine brezposelnih oseb. Delodajalec lahko zaposli osebo, ki je bila en mesec pred dnevom oddaje vloge prijavljena na zavodu za zaposlovanje kot brezposelna oseba. Pri tem pa ni pomembno, v katero ciljno skupino spada iskalec zaposlitve. Vendar pa mora slednji imeti stalno bivališče v Mestni občini Nova Gorica. Delodajalec, ki tako osebo zaposli, mora poslovati v Mestni občini Nova Gorica. Subvencija se izplača v enkratnem znesku, in sicer v višini 5.000 EUR.

Dodatne informacije:
Tatjana Gregorčič, vodja Službe za gospodarstvo
tel: 05/ 335 0 105


 

Fotogalerija

 

Arhivi