Novice


Arhiv: Trajno zaposlovanje mladih

Javno povabilo vam omogoča subvencijo za zaposlitev mladih pred dopolnjenim 30. letom starosti, ki so prijavljeni med brezposelnimi in smo jih napotili k vam. Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev 40 ur na teden. Delovno razmerje mora biti za nedoločen čas. V program se lahko vključijo brezposelni mladi do vključno 29. leta starosti, ki so na  Zavodu prijavljeni vsaj en dan.

Javno povabilo je odprto od 12. 4. 2017 od 10.00 in najdlje do 31. 7. 2019 do 14.45, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb, oziroma do objave obvestila o zaprtju povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev za posamezno regijo ali koledarsko leto. 

Zagotovite si dolgoročnejše sodelovanje z mladimi ...
Kaj vam omogoča povabilo?
Pridobitev subvencije za zaposlitev brezposelnih mladih iz ciljne skupine: 5.000 EUR  

¤ za zaposlitev s polnim delovnim časom 40 ur na teden oziroma
 
sorazmerno manj

​¤ za zaposlitev s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur (po Zakonu o delovnih razmerjih, ZDR-1, 143. člen), vendar ne manj kot 36 ur na teden, ali

¤ za zaposlitev s krajšim tedenskim delovnim časom, če zaposlite invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden.

Kdo se lahko prijavi na javno povabilo? 
Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj 3 mesece najmanj enega zaposlenega ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje za prijavo. Pogoji so natančno opredeljeni v 6. poglavju javnega povabila.
Predložite lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število brezposelnih mladih iz ciljne skupine povabila. Število možnih vključitev je odvisno od povprečnega števila oseb, ki jih imate prijavljene v obvezna socialna zavarovanja za najmanj polovični delovni čas v zadnjih treh mesecih pred mesecem oddaje ponudbe, kot je določeno v javnem povabilu. 
 
Za koga lahko pridobite subvencijo?
V zaposlitev s pomočjo subvencije vključujemo mlade, ki še niso dopolnili 30. leta starosti in so prijavljeni v evidenci brezposelnih.
Pri vključevanju bomo, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajali prednost osebam, ki:
v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
se soočajo s socialnimi in/ali zdravstvenimi ovirami,
so pri nas dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih.
V subvencionirano zaposlitev se ne morejo vključiti brezposelni, ki:
so bili pri vas zaposleni v zadnjih 12-ih mesecih ali
so se v tem obdobju pri vas usposabljali na delovnem mestu na podlagi javnih povabil Zavoda, objavljenih v letu 2016, razen javnega povabila Delovni preizkus. 

Več informaciji o tajnem zaposlovanju mladih najdete: TU

 

 

Fotogalerija

 

Arhivi