Novice


Arhiv: Sporočilo javnosti s strani Informacijskega pooblaščenca kot pomoč pri izvajanju določb GDPR

Sporočilo za javnost

3. julij 2018

Informacijski pooblaščenec je na svoji spletni strani objavil nova gradiva, ki bodo v pomoč podjetjem in institucijam pri razumevanju in izvajanju določb Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Objavili smo:

Vzorec obvestila posameznikom glede obdelave osebnih podatkov (13. čl.). Vzorec lahko zavezanci uporabijo za ustrezno podajo informacij posamezniku o tem, katere njegove podatke zbirajo, za katere namene in druge pomembne informacije za posameznika:
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/doc/vzorci/VZOREC_OBVESTILA_POSAMEZNIKOM_GLEDE_OBDELAVE_OSEBNIH_PODATKOV.docx

• Dve infografiki - o pravnih podlagah in o privolitvi. S prvo zavezancem na enostaven način predstavljamo možne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov, razlike med njimi in praktične primere za uporabo. Z drugo pa na razumljiv način prikažemo, kdaj je privolitev posameznika veljavna.

• Pravne podlage:
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/infografike/pravne_podlage_javni_sektor.pdf

Privolitev:
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/infografike/pravne_podlage_zasebni_sektor_s_pogoji_privolitve.pdf

• Ker morajo zavezanci evidentirati, katere zbirke osebnih podatkov vodijo, smo jim za lažje delo pripravili vzorec Evidence dejavnosti obdelave – posebej za upravljavce zbirk in posebej za njihove (pogodbene) obdelovalce (torej najete zunanje izvajalce):

Vzorec evidence dejavnosti obdelave za UPRAVLJAVCE:
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/doc/obrazci/OBRAZEC_-_Evidenca_dejavnosti_obdelave_osebnih_podatkov_ZA_UPRAVLJAVCE.doc

• Vzorec evidence dejavnosti obdelave za OBDELOVALCE:
https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/doc/obrazci/OBRAZEC_-_Evidenca_dejavnosti_obdelave_osebnih_podatkov_ZA_OBDELOVALCE.doc

Zavezancem priporočamo tudi druga gradiva, kot so smernice, odgovori na pogosto zastavljena vprašanja in opis ključnih elementov Splošne uredbe, ki jih najdejo na naši podstrani:
https://www.ip-rs.si/zakonodaja/reforma-evropskega-zakonodajnega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kljucna-podrocja-uredbe/

Mojca Prelesnik, univ.dipl.prav.,
informacijska pooblaščenka 


Fotogalerija

 

Arhivi