Novice


Arhiv: Webinar: Dobrobit zaposlenih v času COVID-19

Dobrobit zaposlenih v času COVID-19


Za ustrezen kadrovski odziv na COVID-19 krizo ni dovolj le organizacija tehničnih in fizičnih pogojev dela, ampak je potrebno ustrezno nasloviti tudi izzive psihološke dobrobiti zaposlenih v spremenjenih delovnih pogojih.

Webinar bo v sredo, 6. maja 2020 od 14.00 do 14.45 ure.

Na webinarju se bomo ukvarjali s psihološkimi vidiki upravljanja s kadri, ki jih je v teh časih posebej težko izmeriti in upravljati (vrednostne orientacije, osebnostne značilnosti in razsežnosti, stopnja angažiranosti).

S kolegi psihologi bomo na slikovit način prikazali možne vplive teh vidikov na delovni proces in posledično poslovne rezultate (tj. posledice na ravni posameznika in organizacije).

Predstavljeni bodo tudi izsledki Raziskave o dobrobiti zaposlenih, ki je bila v aprilu 2020 izvedena med slovenskimi podjetji.

Poseben in najpomembnejši del bomo namenili vašim dilemam in vprašanjem.

Poseben poudarek bo na sledečih temah in vprašanjih:

  • Kako COVID-19 vpliva in razvija prihodnost dela?
  • Kako načrtovati človeške vire v novih pogojih dela?
  • Kakšne so prakse slovenskih podjetij v času pandemije na področju upravljanja s kadri in internega korporativnega komuniciranja?
  • Kaj je „pametno delo“ (angl. Smart Work) in kako ga spodbudimo s pravilnim naslavljanjem psihološke dobrobiti zaposlenih?
  • Kako nam pri upravljanju s človeškim kapitalom lahko pomaga tehnologija?
  • Kakšna je vloga organizacijske kulture?

Predavatelji:

                                        

Gregor Skender                                         Janek Musek                                              Iztok Žilavec 
Deoitte                                                            42 Group                                                       42 Group     

Za udeležbo na webinar, tudi v primeru, če boste njen gledalec, se morate predhodno prijaviti preko spodnjega spletnega obrazca. Zatem vam bomo poslali link, kjer boste webinar lahko samo spremljali ali pa tudi zastavili vprašanje.

Na webinar se prijavite tukaj >>>

 

Fotogalerija

 

Arhivi