Novice


Arhiv: Zakaj so socialne inovacije pomembne za poslovanje podjetij?

Zakaj so socialne inovacije pomembne za poslovanje podjetij?

Podjetja za iskanje odgovorov na sodobna družbena vprašanja že dolgo uporabljajo vrsto različnih orodij kot so korporativnoupravljanje, korporativna filantropija in družbena odgovornost podjetij. Socialne inovacije od tradicionalnih pristopov ločuje reševanje družbenih izzivov na načine, ki ustvarjajo oprijemljive poslovne koristi. Peter Brabeck-Letmathe je na portalu Svetovnega gospodarskega foruma podal pet skupnih značilnosti tovrstnih socialnih inovacij, čeprav se posamezni pristopi in metode seveda razlikujejo.

Povrnitev zaupanja v poslovanje
. Podjetja, ki bodo povečevala svoje pozitivne prispevke k dobrobiti družbe, si bodo bolj verjetno lahko zagotovila zaupanje deležnikov.

Prilagajanje pomanjkanju virov in skrbi za okolje. Podjetja, ki sledijo poslovnim modelom in strategijam, ki vlagajo v gospodarsko blaginjo ključnih deležnikov v svoji dobavni verigi, vključno z majhnimi proizvajalci in lokalnimi skupnostmi, so dolgoročno bolje pripravljena na konkurenčnost.

Privabljanje in ohranjanje talentov
. Bodoča delovna sila na poslovni uspeh gleda drugače kot generacija njihovih staršev; dolgoročno ima zanje trajnost prednost pred kratkoročnim maksimiranjem dobička.

Spreminjanje meril uspešnosti. Vse večje število vlagateljev v svoje meritve uspešnosti in naložbene odločitve vključuje socialne in okoljske vidike.

Iskanje rasti in vključevanja v velikem obsegu. Danes je pred nami iskanje rešitev za družbene izzive v svetovnem merilu. Podjetja, ki bodo družbene izzive, kot sta brezposelnost in pomanjkanje zdravstvenih storitev, spremenila v priložnosti, ki spodbujajo poslovno rast in dolgoročno konkurenčnost, bodo lahko trajnostno uspešna.

Fotogalerija

 

Arhivi