Novice


Arhiv: Vodenje skupine v proizvodnji - BREZPLAČNO USPOSABLJANJE

V okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc (namenjen vsem starejšim od 45 let s srednjo poklicno ali nižjo izobrazbo) vabimo na BREZPLAČNO usposabljanje, ki prinaša vsa potrebna poklicna znanja s področja vodenja proizvodnje

Usposabljanje bo od 19. do 23. 10. 2020 na CPU.

Dobro usposobljen vodja skupine je ključnega pomena za vsako proizvodnjo, saj v prvi vrsti skrbi, da vsi procesi tečejo brez zastojev. Z ustreznimi znanji in uporabo sodobnih metod, pa se lahko v proizvodnji z uspešnim uvajanjem določenih sprememb, dosežejo številni prihranki, krajšajo časi, manjšajo zaloge in nižajo stroški.

Vodje v proizvodnji morajo biti sposobni slediti trendu sprememb, katerih osnovna ideja je racionalizacija procesov, vitka proizvodnja, vpeljava novih metod spremljanja proizvodnje, kar vse vodi do znižanja stroškov ter povečanje konkurenčnosti.

Program usposabljanja obsega naslednja modula:
MODUL 1: METODE IN TEHNIKE VITKE PROIZVODNJE
MODUL 2: MEHKE VEŠČINE VODENJA

Udeleženci bodo obravnavali tudi uspešno implementirane projekte s predstavitvijo doseženih rezultatov, tako v operativnem kot v ekonomskem smislu.

Predavatelja
Bojan Fišinger , ing. stroj., black belt, je strokovnjak na področju metod in tehnik vitke proizvodnje s prakso iz proizvodnje ter številnimi uspešno vpeljanimi primeri optimizacije.
Vladimir Pirc, dipl. org. dela, z dolgoletnimi izkušnjami iz proizvodnje ter predavateljskim stažem od 1995. Angažiran je predvsem pri usposabljanju vodij, z namenom zviševanja lastne učinkovitosti in uspešnosti ter uspešnosti njihovih sodelavcev.

Izkoristite priložnost in v ta intenzivni brezplačni trening vključite vaše vodje v proizvodnji in vse, ki se pripravljajo na prevzem odgovornih delovnih mest v proizvodnji.

Urnik usposabljanja

Več o usposabljanju in prijava

Fotogalerija

 

Arhivi