Novice


Arhiv: Objavljamo mnenje ministrstva glede obračuna prejemka zaposlenega z osnovno plačo, nižjo od minimalne

Objavljamo mnenje ministrstva glede obračuna prejemka zaposlenega z osnovno plačo, nižjo od minimalne

MDDSZ je 9. oktobra 2020 na vprašanje GZS, kako se pravilno obračunava prejemek delavca, ki ima osnovno plačo nižjo od minimalne plače in je v istem referenčnem obdobju (mesecu) delal in bil v bolniškem staležu, oblikoval mnenje, da je delavec za čas opravljanja dela upravičen do plače najmanj v višini minimalne plače (če dela celoten mesec v polni višini minimalne plače, če dela le del meseca v sorazmernem delu višine minimalne plače), pri čemer morajo biti vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi izvzeti iz minimalne plače. Če ima delavec osnovno plačo nižjo od minimalne plače, mu mora delodajalec za čas dejanskega opravljanja dela dodati razliko do minimalne plače oziroma njenega ustreznega (sorazmernega) dela, pri čemer so seveda dodatki izvzeti. Za čas morebitne odsotnosti z dela pa je delavec upravičen do nadomestila plače in ne do plače. Nadomestilo plače se obračunava v skladu s 137. členom ZDR-1 in je neodvisno od ZMinP in minimalne plače same, zato je lahko v posameznem konkretnem primeru končno izplačilo delavcu, ki je celoten mesec ali del meseca opravičeno odsoten z dela, tudi nižje od višine minimalne plače z ustreznimi dodatki. MDDSZ se v tem mnenju sklicuje na vsebinsko enako podano mnenje MDDSZ z dne 3.7.2020.

Fotogalerija

 

Arhivi