Novice


Arhiv: Sporazumi o prosti trgovini

EU ima sklenjene sporazume o trgovini s številnimi državami .

Sporazumi vsebujejo poglavja, ki določajo pravila glede preferencialnega porekla blaga ter pogosto tudi klavzule o poenostavitvi trgovine in predpisih na področjih, kot so naložbe, intelektualna lastnina, javna naročila, tehnični standardi ter sanitarna in fitosanitarna določila.

Pravila o poreklu so običajno določena v Protokolu o poreklu blaga, ki je priložen posameznemu sporazumu med EU in zadevno državo.

Seznam držav trgovinskih partneric EU s povezavami do ustreznih protokolov o poreklu:

Pravila glede nepreferencialnega porekla blaga:

GZS, Javne listine

Fotogalerija

 

Arhivi