Novice


Arhiv: Informativni dan in mreženje - SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE NOO INVESTICIJE NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH

Javni razpisi Gospodarska zbornica Slovenije - Javni razpisi

Informativni dan in mreženje

SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE NOO

INVESTICIJE NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH

 

KDAJ

16. marec 2022, od 10.00 do 13.30

KJE

dogodek bo potekal v hibridni obliki:

  • na Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, dvorana A 

  • preko spletne platforme B2Match

UDELEŽENCI

 

Člani GZS in člani SRIP-ov:

  • Za razpis RRI: MSP in velika podjetja, ki se želijo skupaj v konzorciju prijaviti na razpis z namenom razvoja novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega prehoda.

  • Za razpis Investicije na manj razvitih območjih: mikro, mala in srednje velika podjetja iz manj razvitih območij.

  • Za razpis Investicije na obmejnih problemskih območjih: mala in srednja podjetja z obmejnih problemskih območij.

Vabimo vas na brezplačni informativni dan javnega razpisa SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Poleg predstavitve javnega razpisa bodo podrobno predstavljena tudi merila za pridobitev zadostnega števila točk za uspešno prijavo. Novost tokratnega razpisa so konzorciji ter merila in pogoji s področja varovanja okolja, predvsem krožnega gospodarstva ter blažitve podnebnih sprememb, ki so ključna za uspešnost prijave in pridobitev sredstev, zaradi česar bodo del programa organizirane delavnice v te namene.

Cilj javnega razpisa je prispevati k zelenemu prehodu, k povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj, povečanju produktivnosti in konkurenčnosti gospodarstva s sofinanciranjem raziskovalno razvojnih projektov konzorcijev podjetij, usmerjenih na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 45.000.000,00 EUR, kar pomeni, da je lahko podprtih vsaj 150 projektov.

V nadaljevanju bosta predstavljena tudi javna razpisa s področja investicij, in sicer Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih ter Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih.

Podrobnosti o javnih razpisih:

Dogodek bo potekal hibridno - v živo na Gospodarski zbornici Slovenije in on-line preko B2Match platforme, ki nudi edinstvene možnosti mreženja med podjetji in individualna svetovanja pred, med in po samem dogodku 

Obvezne predhodne prijave preko spletne prijavnice do 15.3.2022. Število udeležencev v dvorani je omejeno, zato pohitite s prijavami. 

Dogodek je brezplačen.

Prijavnica

ČAS

PREDAVANJE

GOVOREC

9.30 - 10.00

Pogovor ob kavi

10.00 - 10.15

Pozdrav in predstavitev novih storitev GZS na področju Virov financiranja

mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor GZS

10.15 - 10.20

Predstavitev info dneva, delovne skupine

mag. Staša Baloh Plahutnik

10.20 - 10.50

10.50 - 11.00

Predstavitev javnega razpisa, RRI NOO

Vprašanja in odgovori

Nina Vrabelj, mag.

11.00 - 11.30


11.30 - 11.40

Okoljski vidiki razpisa RRI – kako pristopiti?

Vprašanja in odgovori

Antonija Božič Cerar

11.40 - 11.50

Predstavitev delavnice in platforme B2Match

Andreja Hlišč

11.50 - 12.05

ODMOR

12.05 - 12.35

Predstavitev javnega razpisa za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih

mag. Maja Tomanič Vidovič (online), Slovenski podjetniški sklad

12.35 – 13.05

Predstavitev javnega razpisa za sofinanciranje večjih začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih

dr. Robert Drobnič, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vzporedne delavnice - potekale bodo samo fizično na GZS

12.05 - 12.50

Delavnica povezovanje partnerstev

Žiga Lampe

12.05 - 13.30

Individualna kratka svetovanja članov delovne skupine Viri financiranja

Člani delovne skupine Viri financiranja, GZS

Organizatorji dogodka

Partnerji dogodka

Fotogalerija

 

Arhivi