Novice


Arhiv: Oblikovanja vseevropske opredelitve srednje velikih podjetij - pripombe do 30. 4. 2024

Evropska komisija ocenjuje možnost oblikovanja vseevropske opredelitve srednje velikih podjetij. Trenutno se pripravlja dokument o stališču v podporo novi kategoriji srednje velikih podjetij v EU. Med drugim se razmišlja o uvedbi treh poddefinicij:


- mala srednja družba, 250-500 zaposlenih, 100 milijonov EUR prometa ali 90 milijonov EUR bilančne vsote

- srednja srednja družba, 500-1500 zaposlenih, 300 milijonov EUR prometa ali 270 milijonov EUR bilančne vsote

- velika srednja družba, 1500-3000 zaposlenih, 600 milijonov EUR prometa ali 810 milijonov EUR bilančne vsote

 

Pomembni vprašanji:

1. Ali bi podprli opredelitev majhnega podjetja s srednjo tržno kapitalizacijo (250-500 zaposlenih), ki bi razširila sedanjo opredelitev MSP v EU? Ali pa bi bila po vašem mnenju koristnejša uvedba usklajene kategorije srednje velikih podjetij v EU?


2. Ali menite, da je potrebna revizija sedanjih meril, ki se uporabljajo za kategorije velikosti podjetij (število zaposlenih, bilanca stanja in letni promet), da bi bolje odražala digitalizacijo in avtomatizacijo procesov v podjetjih?

 

Z namenom, da se v postopek sprejemanja zakonodaje vključi stališča članov GZS in pridobi tudi dodatne predloge, vas prosimo za posredovanje vaših predlogov in mnenj do 30. aprila 2024 na naslov: pravnasluzba@gzs.si.


S spoštovanjem,

Ekipa GZS SPGZ


Pripravila: Pravna službe GZS

Fotogalerija

 

Arhivi