Novice


Arhiv: Javni razpis – Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025 (JR STKTP NOO 2022-2025)

15. 4. 2023 se izteče 2. rok za oddajo vlog v okviru Faze A – SKLOP II (za zagonska, mikro in mala podjetja, ki imajo najmanj 1 in največ 19 zaposlenih), 15. 6. pa 3. rok v okviru Faze A – SKLOP I (za mala in srednje velika podjetja). Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij. Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 200 projektov zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij pri trajnostni in krožni transformaciji poslovanja, ki zajema vključitev v proces strateške trajnostne in krožne transformacije v posameznem podjetju. Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov, je skoraj 18 milijonov evrov.

Arhiv: Marčevski Glas gospodarstva vabi k branju

V intervjuju z ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek smo v središče postavili aktualne infrastrukturne projekte. »Že iz proračuna jasno izhaja, da so železnice absolutna prioriteta,« poudarja ministrica. Infrastrukturne potrebe Slovenije pa so osvetlili tudi direktorji regijskih zbornic GZS, ki v vsakodnevnem stiku z gospodarstveniki in tudi lokalno skupnostjo zelo dobro poznajo najbolj nevralgične točke. Osvetljujemo tudi razmere v gradbeni panogi. »Gradbeništvo je bilo, je in bo vedno drugi steber gospodarskega dela BDP,« poudarja Gregor Ficko, direktor GZS Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala. V sliki in besedi se s ponosom oziramo na svečano podelitev Nagrad GZS. Glas gospodarstva razkriva še vrsto vsebin, ki jih GZS že dalj časa postavlja v središče svojih prizadevanj , na primer zaposlovanje tujcev, letalske povezave, sprejem uredbe o nadomestilu posrednih stroškov emisij za toplogredne pline … Glas gospodarstva prinaša še veliko zanimivih vsebin, zato vabljeni k branju!

Arhiv: Evropska komisija odobrila slovensko shemo pomoči gospodarstvu zaradi energetske draginje

EK je odobrila slovensko shemo pomoči v vrednosti 650 mio evrov za podporo podjetjem, ki se soočajo z višjimi stroški energije zaradi vojne Rusije proti Ukrajini. Shema je sestavljena iz dveh ukrepov: (i) omejenih zneskov pomoči ter (ii) pomoči za dodatne stroške zaradi izjemnega povišanja cen zemeljskega plina in električne energije. V okviru obeh ukrepov bo pomoč dodeljena v obliki neposrednih nepovratnih sredstev. Pri prvem ukrepu podpora ne bo presegla 2 mio evrov na upravičenca. Pri drugem ukrepu skupna pomoč na upravičenca ne bo presegla 50 % upravičenih stroškov in bo znašala največ 4 mio evrov. Upravičenci, ki imajo izgube iz poslovanja, lahko prejmejo dodatno pomoč, ki ne presega 40 % upravičenih stroškov in znaša največ 100 mio evrov. Energetsko intenzivna podjetja, ki imajo izgube iz poslovanja, lahko prejmejo pomoč v višini do 65 % upravičenih stroškov do zgornje meje pomoči v višini 50 mio evrov. Poleg tega bodo energetsko intenzivna podjetja, ki imajo izgube iz poslovanja in so dejavna v posebej prizadetih sektorjih, upravičena do pomoči v višini do 80 % upravičenih stroškov do zgornje meje pomoči v višini 150 mio evrov. V okviru obeh ukrepov bo pomoč dodeljena pred 31. decembrom 2023.

Arhiv: Napovedano krčenje Načrta za okrevanje in odpornost je zaskrbljujoče

»Že sedaj je v Načrtu za okrevanje in odpornost (NOO) premalo sredstev namenjenih gospodarstvu. Zato smo razočarani nad informacijami, da se obseg sredstev v okviru NOO dodatno znižuje,« z zaskrbljenostjo ugotavlja generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal. Poziva ministrstva, da sredstva, namenjena gospodarstvu, bolj ciljno usmerijo predvsem v inovacije, raziskave in razvoj novih tehnologij za zeleni prehod in energetsko samozadostnost, učinkovito rabo energije ter obnovljive vire energije

Arhiv: MGTŠ: Ustanovitev trikotnika za zagotavljanje likvidnosti gospodarstva

MGTŠ je v skladu z dogovorom na sestanku 1. marca med predstavniki gospodarstva, MGTŠ, MF, EZS, ZBS in SID banke oblikoval trikotnik, sestavljen iz dobaviteljev energije, ZBS in MGTŠ z namenom individualnega reševanja likvidnostnih izzivov gospodarstva pri dobavi energentov. Posamezno podjetje, ki se sooča z izzivi, povezanimi s plačilnimi roki dobave energentov in drugimi likvidnostnimi težavami, se glede teh izzivov najprej obrne na svojega dobavitelja in hkrati o tem obvesti oblikovani trikotnik na e-naslov likvidnostna.pomoc.mgts@gov.si. Posamezne izzive podjetij se bo reševalo individualno med posameznim podjetjem in dobaviteljem s podporo ZBS in MGTŠ.

Arhiv: Začasno potrdilo za voznike

Začasni ukrep, na podlagi katerega lahko GZS izdaja Potrdila za voznike, ki niso državljani EU, na podlagi potrdila o prejeti vlogi za podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo izdanega s strani Upravne enote, je podaljšan do 30. 9. 2023. Po tem datumu bo za izdajo Potrdila potrebno izdano enotno dovoljenje za prebivanje in delo.

Arhiv: Srečanje predstavnikov gospodarstva s predstavniki Občine Šempeter-Vrtojba, 20. 3. 2023

Na pobudo predstavnikov podjetij, ki delujejo v Občini Šempeter-Vrtojba in GZS Severno Primorske gospodarske zbornice, Nova Gorica, smo se v ponedeljek, 20. 3. 2023 srečali z županom Občine Šempeter-Vrtojba, mag. Milanom Turkom ter občinskimi svetnicami in svetniki. Glavni namen srečanja je bila seznanitev vseh predstavnikov lokalne skupnosti s pričakovanji/izzivi gospodarstva, vezanega na spodbudno poslovno okolje v občini.

Arhiv: Na Strateškem svetu GZS za investicije in gradbeništvo o pomenu gradbeništva in kadrih

Člani Strateškega sveta GZS za investicije in gradbeništvo so na včerajšnji seji razpravljali o multiplikativnih učinkih gradbeništva, pomankanju kadrov ter poklicih prihodnosti, ki bodo zeleni in trajnostni. Pri privabljanju perspektivnih mladih je potrebno še več povezovanja deležnikov, hkrati pa tudi sprememb na sistemski ravni.

Arhiv: AKTUALNO: Javno pismo predsedniku vlade o nerešenih vprašanjih na področju energetike

GZS, Obrtno-podjetniško zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije ter Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije na predsednika vlade RS v četrtek, 16. 3. 2023 naslovile javno pismo, v katerem so opozorile na ključna nerešena vprašanja na področju energetike.

Arhiv: Uvajanje digitalizacije v cestnem gospodarstvu, 8. 5. 2023

Zahteve uporabnikov cestnega omrežja pri nas in v tujini so vedno večje, zato v sodobnem cestnem gospodarstvu uvajanje digitalizacije postaja vedno bolj pomembno. Še bolj pomembno in aktualno postaja vprašanje, kako bi lahko z umetno inteligenco učinkovito upravljali in vzdrževali cestno omrežje ter na njem povečali prometno učinkovitost in varnost prometa. Stremljenje k tem ciljem od upravljavcev in vzdrževalcev cest zahteva redno in analitično spremljanje njihovega stanja. Upravljavci in vzdrževalci cest v veliki večini to počno z rednimi fizičnimi ogledi posameznih cestnih lokacij in popisi stanja, a takšni postopki se zaradi njihove zamudnosti vedno bolj izkazujejo kot neučinkoviti. Z uvajanjem digitalizacije procesov tudi v cestnem gospodarstvu lahko kot pri mnogih drugih težavah postopke spremljanja stanja na cestah optimiziramo z uporabo umetne inteligence. V Sloveniji tako že lahko uporabljamo pametni sistem, ki uporabnikom priskrbi ažurne fotografije stanja cestišč, jim ponuja samodejne in analitične ocene stanja in tako poenostavlja njihovo vsakodnevno delo. Brezplačna predstavitev, 8. 5. 2023. Vabljeni!

Arhivi