Novice


Arhiv: Zaposlovanje tujcev – posvet in okrogla miza 14. julij 2022 na GZS

Spoštovani, pomanjkanje delovne sile se pojavlja v vseh razvitih gospodarstvih, še posebej v Evropi, zato slovenski delodajalci pri iskanju ustreznega kadra tekmujejo z delodajalci iz širšega okolja. Pri nas delodajalci poročajo o večmesečnih zamudah pri odločanju o vlogah za zaposlitev tujcev. Na tak način izgubljamo potencialni kader, ki bi ga lahko koristno vključili v naš trg dela, posledično pa tudi podjetja izgubljajo delo, saj ga z obstoječo kadrovska zasedbo ne morejo opraviti.

Arhiv: Inovativno kmetijstvo in turistična industrija - B2B srečanja na AGRI 2022, 23. avgust 2022

Gospodarska zbornica Slovenije v okviru partnerstva Enterprise Europe Network soorganizira kooperacijskega srečanja in predavanja "Inovativno kmetijstvo in turizem", ki bodo potekala od 23. do 25. avgusta 2022, v okviru 60. Mednarodnega kmetijsko – živilskega sejma AGRA 2022 v Gornji Radgoni.

Srečanje z infrastrukturnim ministrstvom

Vodstvi GZS in infrastrukturnega ministrstva sta na današnjem sestanku razpravljali o najbolj perečih vprašanjih, ki pestijo gospodarstvo, tako o visokih stroškov energentov kot tudi o negotovosti glede zanesljivosti prihodnje oskrbe z zemeljskim plinom. Dogovorili so se za nadaljnje sodelovanje pri nagovarjanju skupnih tem in se strinjali, da je potrebno oblikovati skup ukrepov, ki bodo pomagali tudi gospodarstvu.

Sestanek s okoljskim ministrstvom

Vodstvi GZS in okoljskega ministrstva sta na torkovem srečanju na GZS razpravljali o okoljskih izzivih v gospodarstvu in okoljski zakonodaji. Dogovorili sta se za redna srečanja, posebej pa izpostavili pomen konstruktivnega dialoga kot edinega zagotovila za oblikovanje najprimernejših okoljskih rešitev.

Krepitev oskrbovalnih verig v Evropi - B2B srečanja

Platforma za odpornost dobavne verige - B2B srečanja - Virtualno, april 2022 – februar 2023. Se tudi vaše podjetje sooča z motnjami v oskrbnih verigah? Iščete nove, alternativne dobavitelje industrijskih surovin, sestavnih delov, polizdelkov ali pa se želite predstaviti kot dobavitelj le teh tujim kupcem? Vabimo vas, da vaše podjetje predstavite na tako imenovani Platformi za odpornost dobavne verige (SCR), ki jo za podjetja s področja EU koordinira Enterprise Europe Network (EEN), v sodelovanju z European Cluster Collaboration Platform, ob podpori Evropske komisije in EISMEA.

Hitri poslovni nasvet: Nagrajenec GZS odgovarja: Kako vzpostaviti odličen tim?

Razlika med uspehom in neuspehom v podjetju je dober tim, ocenjuje nagrajenec GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke Igor Kastelic, REM, Trebnje, ki izpostavlja pravi kadrovski izbor in organizacijsko kulturo podjetja. Zaposleni morajo verjeti oz. imeti vrednote, ki so podobne ali enake vrednotam podjetja. Več pojasnjuje v svojem hitrem poslovnem nasvetu. Vabljeni k ogledu.

Ali veste, katere vire financiranja lahko pridobite za vaše podjetje?

V podjetjih se večkrat srečujete z izzivi, kje lahko pridobite nepovratna ali povratna sredstva za svoje poslovanje in nadaljnji razvoj, bodisi za svoje investicije, razvojne projekte, internacionalizacijo, digitalizacijo ipd. Novoustanovljena skupina Viri financiranja zna odgovoriti na vsa ta vprašanja, podjetja pa lahko odslej vse informacije prejmete na enem mestu. Vabljeni, da si preberete članek v junijski izdaji revije Glas gospodarstva.

Arhiv: Zaposlovanje tujcev – posvet in okrogla miza

Zaradi demografskih izzivov, s katerimi se Slovenija sooča, in gospodarske rasti, se krepi kadrovska vrzel v slovenskem gospodarstvu, kar zmanjšuje njegovo mednarodno konkurenčnost in blaginjo prebivalstva. Na GZS želimo celovito nagovoriti problematiko zaposlovanja tujcev in zainteresiranim slovenskim podjetjem podati uporabno informacijo o trenutnem stanju in perspektivah za njegovo izboljšanje. K sodelovanju na posvetu in okrogli mizi smo zato povabili tako predstavnike javnega sektorja kot podjetij, ki s svojimi praksami in izkušnjami zaposlovanja tujcev lahko podelijo svoj pogled in predlagajo rešitve.

Stroški energentov in surovin: Nujno takojšnje ukrepanje vlade!

Kot posledica rasti cen energentov, surovin in storitev se podjetja najpogosteje soočajo z dvigom cen lastnih izdelkov, znižanjem EBITDA ter padcem konkurenčnosti izdelkov. Dobra četrtina (27 %) podjetij ocenjuje situacijo ogrožajočo za obstoj podjetja. To je pokazala anketa, ki jo je GZS v drugi polovici junija izvedla med podjetji. Generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti je zato zelo jasen: »To so močni argumenti za takojšnje ukrepanje vlade. Pozdravljamo dosedanje ukrepe za zajezitev rasti cen pogonskih goriv in napovedane ukrepe za pomoč kmetijskemu sektorju. Obenem pa pričakujemo, da bo vlada najkasneje do konca tedna predstavila tudi nabor ukrepov za lajšanje rasti cen energentov za gospodinjstva in gospodarstvo ... Pri tem pozivam tudi vas, spoštovani člani GZS, da nam posredujete vaše poglede in morebitne predloge ukrepov ob soočenju s hitrorastočimi cenami energentov in surovin. Zdaj je zelo pomembno, da stopimo skupaj in strnemo vrste v iskanju najboljših rešitev.«

Arhivi