Novice


Arhiv: Izšla panožna številka revije Glas gospodarstva - Transport

Razmere so bolj nestanovitne kot kdajkoli prej, poudarjajo podjetja iz panoge transporta in logistike. V tokratni panožni številki revije Glas gospodarstva Transport pišemo o tem, kako se je panoga odzvala na spremembe, ki jih je prinesla pandemija, in pred kakšnimi izzivi je. Preverili smo, kaj prinaša digitalizacija in kateri so trendi na področju mobilnosti. S predsednikom Zveze pomorsko prometnih agencij Gracijanom Necmeskalom smo se pogovarjali o stanju v pomorskem prometu. Ne manjka niti poglobljena analiza panoge, ki jo je pripravila Analitika GZS.

Arhiv: Strateški svet GZS za zamrznitev minimalne plače

Člani strateškega sveta GZS za kolektivno dogovarjanje so na petkovi seji z ministrom za delo razpravljali o problematiki dviga minimalne plače s 1. januarjem 2021. Zavzeli so se za 2-letno zamrznitev izvajanja zakona oziroma ohranitev iste višine minimalne plače. Strateški svet je obravnaval tudi delo na domu in predlagal sistemsko ureditev v kolektivnih pogodbah dejavnosti.

Arhiv: Javna obravnava osnutka novega Zakona o urejanju prostora

Ministrstvo za okolje prostor (MOP) je v javno obravnavo podalo osnutek novega Zakona o urejanju prostora (ZUREP-3). Pripravljen je z namenom nadaljnjega udejanjanja ciljev trajnostnega prostorskega razvoja, učinkovitega upravljanja s prostorom ter z namenom optimizacije in učinkovitejšega vodenja postopkov priprave prostorskih aktov. ZUREP-3 sledi strukturi in vsebinam veljavnega Zakona o urejanju prostora (ZUREP-2), na podlagi spremljanja njegovega izvajanja pa nadgrajuje že uveljavljene vsebine in odpravlja njegove pomanjkljivosti. Pripombe in predloge sprejema MOP do 24. oktobra 2020.

Arhivi