Zapri

Novice


Arhiv: Informacija o Predlogu zakona o preprečevanju omejevanja konkurence – ZPOmK-2p

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v torek, 12. aprila 2022 na spletni strani E-demokracija objavilo Predlog zakona o preprečevanju omejevanja konkurence – ZPOmK-2p. Predlog zakona je Vlada RS potrdila na svoji seji dne 13. 4. 2 022 in ga dne 14. 4. 2022 vložila v obravnavo v Državni zbor po nujnem postopku. Ocenjujemo, da bo predlog zakona v Državnem zboru obravnavan v novem mandatu vlade, ker pa gre v pretežni meri za implementacijo evropskih direktiv ocenjujemo, da se bo postopek obravnave in sprejema predloga zakona predvidoma hitro nadaljeval tudi v novem sklicu Državnega zbora.

Arhiv: Hitri poslovni nasvet: Zakaj je arbitraža optimalen način reševanja sporov?

Arbitražno reševanje sporov upošteva vse bistvene zakonitosti posla, predvsem potrebo po hitrosti, učinkovitosti, prilagodljivosti in zaupnosti. Zato se sprejemanje arbitraže kot poslovni model reševanja sporov v zadnjem času med slovenskimi managerji vse bolj uveljavlja. Stalna arbitraža pri GZS s svojimi pravili zagotavlja strankam rešitev sporov v 9 mesecih od predaje zadeve arbitražnemu senatu, v primeru izbire pospešenega arbitražnega postopka pa v 6 mesecih. Več o prednostih in postopkih arbitraže pojasnjuje Marko Djinović, generalni sekretar Stalne arbitraže pri GZS v Hitrem poslovnem nasvetu.

Arhiv: Aplikacija za predložitev letnih poročil bo odprta do 3. maja 2022

Družbe, zadruge, samostojni podjetniki, društva in politične stranke predložite letno poročilo pravočasno. "Masovna" javna objava bo zaradi podaljšanja roka za predložitev letnih poročil predvidoma 20. maja 2022.

Arhiv: Izobraževalni dan slovenskega gradbeništva 2022, na sejmu MEGRA 2022

Pomanjkanje najrazličnejših poklicnih profilov v gradbeništvu postaja vedno večji problem, čeprav se z njim srečujemo že nekaj let. Na izobraževalnem dnevu v gradbeništvu na sejmu MEGRA 2022 bo Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala mladim, ki so ta trenutek pred eno od najbolj pomembnih življenjskih odločitev, predstavila vse izobraževalne ustanove v Sloveniji, ki se ukvarjajo z gradbeništvom.

Arhiv: Posvet o problematiki pomanjkanja IKT strokovnjakov

Posvet, ki je namenjen iskanju rešitev in ukrepov za reševanje problematike pomanjkanja IKT strokovnjakov, bomo zaključili z okroglo mizo: Če je pomanjkanje IKT kadrov dejstvo, kaj so rešitve?

Arhiv: Na GZS predstavljena dva temeljna razpisa prihodnjega razvoja Slovenije in EU

Okoli 250 udeležencev se je na hibridnem dogodku podrobneje seznanilo z nameni, cilji in merili javnega razpisa za digitalizacijo gospodarstva ter javnega razpisa za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost. Po besedah generalnega direktorja GZS mag. Aleša Cantaruttija gre za »dva temelja prihodnjega razvoja ne samo Slovenije, ampak tudi Evropske unije«.

Arhiv: Ponudbe Član-Članu

Nove ponudbe članov GZS.

Arhiv: Obiski mladih v slovenskih podjetjih, tudi na severno primorskem

GZS si tudi v šolskem letu 2021/2022 prizadeva obogatiti aktivnosti karierne orientacije mladine v šolah z izvedbo obiskov mladine v slovenskih podjetjih. Ta prizadevanja je podprlo MIZŠ in Center za poklicno izobraževanje. Na Severno Primorski gospodarski zbornici smo skupaj z OŠ Ivana Roba iz Šempetra pri Gorici obiskali podjetje SAOP d.o.o. in iz OŠ Kanal podjetje Intra Lighting d.o.o. Učencem so bili predstavljeni različni poklici: programer, razvojnik, tehnolog, konstrukter,.... V mesecu aprilu bomo obiskali še več slovenskih podjetji.

Arhiv: Hitri poslovni nasvet: Zakaj bi vaše podjetje vključilo investicijsko namero ali projekt v investicijsko platformo GZS?

GZS je vzpostavila investicijsko platformo, ki vključuje investicijske predloge oz. namere članov GZS. Glavni namen je vplivati na odločevalce oz. razpisovalce, ki v tem in naslednjih letih do leta 2027 pripravljajo javne razpise za podjetja. GZS svojim članom na tem področju nudi storitve informiranja, svetovanja ter pomoči pri pripravi projektne dokumentacije. Več o tem razkrivaTjaša Polc, direktorica GZS – Zasavske gospodarske zbornice v Hitrem poslovnem nasvetu.

Arhiv: ZZZS: Novosti pri obračunu nadomestil plač

Zavod za zdravstveno zavarovanje je objavil obvestilo o novostih pri obračunu nadomestil plač, in sicer, da je skladno z novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je bila v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena 25. marca 2022 (sprememba 31. člena ZZVZZ v delu, ki se nanaša na spodnji limit v primeru polne mesečne obveznosti pri obračunu nadomestila), nadomestilo ne more biti manjše od 60 % minimalne plače, ki je določena z zakonom, ki ureja minimalno plačo (kar velja za vse delavce, za katere delodajalci posredujejo refundacijske zahtevke in za večino samostojnih zavezancev, ki jim ZZZS direktno izplačuje nadomestila plač) in da je za zavarovanca, katerega osnova za plačilo prispevkov je nižja od 60 % minimalne plače, najnižje nadomestilo določeno v višini osnove, po kateri je ta zavarovan. Podrobnosti glede obračuna so objavljene na https://www.zzzs.si/. Na podlagi sprejetih sprememb na področju obračuna nadomestil plač bo spremenjen tudi Pravilnik o obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in o načinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo izplačanih nadomestil.

Arhivi