Zapri

Arhiv: GZS pripravila predloge za dopolnitev novega protikoronskega zakona

»Številni ukrepi v okviru dosedanje protikoronske zakonodaje so pomembno prispevali k ohranitvi produktivnih kapacitet v gospodarstvu in njihovemu kasnejšemu hitremu okrevanju,« je v dopisu predsedniku vlade in pristojnemu ministru zapisal generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti in dodal, da je v predlog novega protikoronskega zakona nujno vključiti tudi dodatne ukrepe za pomoč gospodarstvu, ki bi podjetjem nudili predvsem določeno mero predvidljivosti pri poslovanju. S tem se je odzval na objavljen Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu. Med predlaganimi ukrepi in predlogi dopolnitev je Cantarutti še posebej izpostavil pomoč industriji sejmov in srečanj.

Gospodarska zbornica Slovenije je zbrala predloge članov na predlog novega protikoronskega zakona. Kot pravi generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti, je »za prihodnji paket pomoči, namenjen gospodarstvu, gotovo nujno, da naslovi manjkajoče ukrepe za nadaljnje premagovanje izzivov v času zahtevnih epidemioloških razmer

Posebej je med predlogi GZS izpostavil pomoč industriji sejmov in srečanj, ki je vse od začetka epidemije COVID-19 ena izmed najbolj prizadetih dejavnosti. Podjetja v tej gospodarski dejavnosti ocenjujejo, da bodo poleg izgube prihodkov na dolgi rok izgubili tudi usposobljen in kvalificiran kader. Zato je GZS predlagala, da MGRT pripravi poseben razpis za upravičence iz te industrije z namenom pridobitve dodatnih finančnih spodbud. Potrebno je zagotoviti celovit sistemski pristop do industrije sejmov in srečanj preko javnih projektov za organizacijo sejmov, dogodkov, srečanj ter podaljšanje trenutno veljavnega ukrepa (po)vračila stroškov vsem v industriji (organizatorji sejmov ter spremljevalne dejavnosti) v primeru odpovedi prireditev najmanj do 30. 6. 2022. 

Kot druge ključne predloge GZS navaja:

  • ponovno uvedbo ukrepa subvencioniranja čakanja na delo ter podaljšanje ukrepa subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa do konca leta 2021;
  • uvedbo ukrepa delnega povračila nekritih fiksnih stroškov do konca leta 2021, pri čemer se naj kot vstopni prag določi minimalni upad prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju glede na primerljivo obdobje v letu 2019 v višini 20 %, upravičeno obdobje pa se določi tudi za obdobje od 13. 3. 2020 do 30. 9. 2020;
  • subvencioniranje celotnega ali večjega dela nakupa zaščitne opreme za preprečevanje širjenja COVID-19 v najbolj izpostavljenih podjetjih ali dejavnostih;
  • posebno ureditev za turizem in gostinstvo ter podaljšanje veljavnosti obeh vrst bonov do 30. 6. 2022;
  • povračilo karantene za delavce, ki prihajajo iz rdečih držav zaradi službenih obveznosti ter
  • poenostavitev pogojev za pridobivanje pomoči po interventni zakonodaji.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.