Mediji

Arhiv: Predstavnika Analitike GZS med člani novo ustanovljene Komisije za odpravo posledic škode v gospodarstvu

Štefan Belingar kot član in Darja Močnik kot njegova namestnica sta bila imenovana v komisijo, ki jo je vlada ustanovila v sredo, 25. oktobra. Vodenje komisije je kot predsednica prevzela mag. Alenka Marovt Novak iz Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, med člani pa so predstavniki MGTŠ, MNVP ter OZS.

Arhiv: Vladni koaliciji ni mar za socialni dialog

»Z današnjo potrditvijo Zakona o delovnih razmerjih v Državnem zboru je vladna koalicija pokazala, da ji ni mar za socialni dialog. Čeprav ga imajo vsi polna usta, je dejstvo, da se vlada in sindikati o predlogih delodajalskih organizacij sploh niso hoteli pogovarjati,« je bila ostra generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal. Mitja Gorenšček, glavni izvršni direktor GZS pa dodaja: »Na GZS ostro zavračamo enostranska namigovanja v javnosti, da naj bi delodajalci nasprotovali noveli Zakona o delovnih razmerjih, ker bi želeli zaposlenim kratiti pravice. Delodajalci nasprotujemo predvsem načinu, kako so bile spremembe zakona sprejete, nekatere enostransko in brez soglasja delodajalske strani.«

Arhiv: Francoski model kolektivnega zavarovanja bi bil za Slovenijo najboljši

»Po našem mnenju je francoski model najbolj primeren, če razmišljamo o kolektivnem zavarovanju podjetij v primeru naravnih nesreč«, je ocenila Vesna Nahtigal, generalna direktorica GZS na okrogli mizi v soorganizaciji s časopisno hišo Dnevnik ob robu podelitve Slovenskih gazel. Pojasnila je, da se je GZS začela s tem vprašanjem ukvarjati na pobudo podjetja KLS, ki je bilo v avgustovskih poplavah med najbolj prizadetimi. »Skrbi namreč dejstvo, da se je v avgustovskih poplavah pokazalo, da je bilo le malo podjetij zavarovanih za primer poplave«, je še dodala Nahtigal in povedala, da so preučili tri modele, francoski, španski in švicarski in francoski se zdi najbolj primeren za Slovenijo.

Arhiv: Strateški forum pijač o trajnosti, okolju in embalaži

Osrednja pozornost drugega Strateškega foruma pijač je bila namenjena trajnosti, okolju in embalaži. Izpostavljena je bila potreba po zmanjševanju porabe energije in njene učinkovite rabe, nujnost prehoda na obnovljive vire energije ter trajnostna raba vode. Prilagoditi bo potrebno transportne sisteme, ki bodo okolju prijaznejši in učinkovitejši ter embalažo, ki mora iti v smeri večjega zbiranja, ponovne uporabe in recikliranja. Uvedba kavcijskega sistema v Sloveniji na področju embalaže pijač je nujna, če želimo doseči zastavljene cilje na področju embalaže. Pozvali so k spremembi ureditve na področju vodnih pravic in s tem povezanih dajatev za vodo. Poudarili so nujnost večjega ozaveščanja potrošnikov in uvedbo spodbud za proizvajalce na njihovi poti do večje trajnosti.

Arhiv: Gospodarstveniki nasprotujemo posredovanju neusklajenih predlogov v noveli ZDR v Državni zbor

Ljubljana, 25. oktober 2023 - Predsednice in predsedniki 15 gospodarskih in kmetijskih organizacij ter združenj izražamo skupno razočaranje in nezadovoljstvo nad načinom sprejema novele Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D) na Vladi RS dne 19. 10. 2023, kasneje pa še na vladni dopisni seji dne 20. 10. 2023.

Arhiv: Popoplavna obnova Slovenije je lahko priložnost za večjo uporabo recikliranja mineralov in materialov tudi v gradbeništvu

»Že avgustovske poplave so povzročile kup vprašanj, kako ponovno uporabiti v poplavah poškodovane ali celo uničene gradbene elemente in jim vdahniti novo vsebino, vse s ciljem učinkovitega izkoriščanja naravnih mineralnih virov. Lahko rečemo, da bo to zrelostni izpit gradbene panoge na poti h konkurenčnosti in usklajevanju s pogoji prehoda na okoljsko in energetsko bolj prijazno ekonomijo s cilji uskladitve z usmeritvami Evropske unije tudi v Sloveniji,« je na posvetu z naslovom Integralno projektiranje in trajnostna krožna gradnja kot ključna nosilca trajnostnega in krožnega gradbenega gospodarstva v uvodu opozoril direktor GZS – Zbornice gradbeništva in IGM mag. Gregor Ficko.

Arhiv: Nagrado Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico prejme Pručka Roka Tkavca in Sabine Šinko

Ljubljana, 23.oktober 2023 - Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev (ZKZK) pri Gospodarski zbornici Slovenije je danes podelila nagrado Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico za leto 2023. Po izboru strokovne komisije je nagrada pripadla slikanici Pručka pisatelja Roka Tkavca in ilustratorke Sabine Šinko (izšla je pri KUD Sodobnost International). Komisija je podelila še dve posebni priznanji: slikanici Žiga špaget gre na trnek viset Aksinje Kermauner z ilustracijami Zvonka Čoha (Miš Založba) za kakovost tipne slikanice (tipanke) ter slikanici Kuharica Uharica Svetlane Makarovič z ilustracijami Igorja Šinkovca (Mladinska knjiga Založba) za izvirnost povezave kakovostnih ilustracij in mladinskih pesmi.

Arhiv: Imenovan strokovni odbor za spremljanje reševanja ljubljanskega prometnega vozlišča pri Strateškem svetu za investicije in gradbeništvo GZS

Ljubljana, 23. oktober 2023 – Novoustanovljeni strokovni odbor, ki bo nadzoroval prostorsko načrtovanje in druge aktivnosti na področju ljubljanskega AC obroča in priključnih krakov, bo vodil doc. dr. Peter Lipar, predstojnik Prometno tehniškega inštituta na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.

Arhiv: Vlado pozivamo, naj ne podpre neusklajenih sprememb ZDR

Ljubljana, 19. oktober 2023 - Delodajalske organizacije opozarjamo, da v kolikor bi vlada danes sprejela spremembe ZDR, ki niso usklajene z obema socialnima partnerjema, bi s tem dokončno pokopala socialni dialog. Ne gre za vprašanje sindikalnega zaupnika, kar želijo sindikati v javnosti predstaviti kot kamen spotike. Ampak gre za temeljno in načelno vprašanje, ali smo vsi socialni partnerji enakovredni oz. ali imamo delodajalske organizacije v socialnem dialogu enakovreden položaj.

Arhiv: Usklajene spremembe ZDR bi bile podlaga za obnovitev socialnega dialoga

Ljubljana, 19. 10. 2023: »Če bi se v Sloveniji toliko pogovarjali o zviševanju produktivnosti, kolikor se o spremembah ZDR, bi imeli zaposleni veliko več koristi,« je ob robu dvodnevnih pogajanj o noveli Zakona o delovnih razmerjih komentiral glavni izvršni direktor GZS Mitja Gorenšček.

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.