Mediji

Arhiv: Državno odlikovanje Anki Lipušček Miklavič, podpredsednici GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij

Predsednik Republike Slovenije je v torek, 30. avgusta, na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državno odlikovanje Anki Lipušček Miklavič, red za zasluge za prispevek k razvoju slovenskega agroživilstva in gospodarstva ter za ohranjanje lokalnih običajev posoške regije.

Arhiv: 10 let certifikata Excellent SME Slovenia: Podeljena priznanja in plakete

Ljubljana, 30. avgust 2022 – Ob današnji obeležitvi 10. obletnice certifikata Excellent SME Slovenia, ki ga izdaja Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) v sodelovanju z mednarodno družbo Coface in podjetjem Connet, je GZS podelila priznanja in plakete malim in srednje velikim podjetjem, ki so imetniki certifikata Excellent SME že deset let in dosegajo najvišje bonitetne ocene v vsem tem obdobju.

Arhiv: Trgovanje s TGP: Naša podjetja pričakujejo enake kriterije državne pomoči kot jih imajo tuji konkurenti

Ljubljana, 30. avgust 2022 - GZS že vse od leta 2019 opozarja na nujnost sprejetja Uredbe o nadomestilu posrednih stroškov emisij za toplogredne pline, ki kljub obljubam preteklih vlad še ni sprejeta. Zdaj ko je aktualna Vlada dala predlog uredbe v javno obravnavo, je GZS oblikovala pripombe in pričakuje, da bodo upoštevane, saj sledijo smernicam EU za tovrstno državno pomoč in praksi drugih držav. Tako bi naša podjetja z 9-letno zamudo končno dobila možnost povračila sredstev, ki jih morajo vlagati v nove tehnologije za zmanjšanje CO2.

Arhiv: GZS podpisala sporazum o sodelovanju z Gospodarsko zbornico Azerbajdžan

V sporazumu, ki sta ga podpisala generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti in podpredsednik azerbajdžanske zbornice Nazim Tatliyev, sta se obe zbornici zavezali k redni izmenjavi informacij ter dobrih praks s ciljem odpreti nove možnosti za povečanje trgovinske menjave med državama.

Arhiv: Kako vzpostaviti odličen tim?

Pomembni so trije Z-ji: znanje, zavzetost in zaupanje. A potrebne so tudi druge stvari. Katere, razkriva letošnji nagrajenec GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke Radovan Bolko v svojem hitrem poslovnem nasvetu. Vabljeni k ogledu!

Arhiv: Energetska kriza: Gospodarstvo pozdravlja ukrep pomoči

»Na GZS pozdravljamo hitro ukrepanje vlade in sprejem zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Predvideno sofinanciranje 30 % stroškov električne energije in zemeljskega plina nad dvakratnikom dviga cen je ustrezen ukrep, ki ga dovoljuje pravni okvir na ravni EU, vendar naslavlja porast cen energentov v letošnjem letu. Ne naslavlja pa velikih neznank v zvezi z gotovostjo dobav zemeljskega plina, pa tudi ne zelo verjetne zaostritve energetske draginje za poslovne uporabnike v prihodnjem letu. Težave za podjetja se bodo prihodnje leto poglobile, saj narašča delež podjetij, ki se sooča z visokimi veleprodajnimi cenami,« opozarja vodstvo GZS. Zato GZS pričakuje še v jesenskih mesecih oblikovanje zelo konkretnih ukrepov, ki bodo razbremenili gospodarstvo, kar so sicer izpostavili člani UO GZS že na svoji zadnji, izredni seji v mesecu juliju.

Arhiv: K aktualnemu predlogu sprememb zakona o dohodnini: GZS predlaga ohranitev ugodnejše davčne obravnave v primeru odkupa lastnih delnic ali deležev podjetja

»Potem ko je manj kot leto dni veljala sprejemljiva rešitev za podjetja, ki pridobivajo lastne deleže oziroma delnice v poseben sklad z izključnim namenom, da jih ponudijo v odkup delavcem družbe, predlog novele zakona o dohodnini ponovno uvaja davčno diskriminatorno rešitev, ki pomeni potencialno spremembo lastništva številnih izvozno, razvojno naravnanih in družbeno odgovornih družb,« pravi mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor GZS. Zato je GZS Ministrstvu za finance posredovala predlog, da se v novelo doda izjema, ki omogoča ugodnejšo davčno obravnavo v primeru pridobivanja lastnih deležev oziroma delnic z izključnim namenom, da jih družba ponudi v odkup delavcem družbe.

Arhiv: Reprezentativne delodajalske organizacije pričakujemo celovito davčno reformo, zato predlagamo umik predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini

Reprezentativne delodajalske organizacije, Trgovinska zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, v celoti nasprotujemo parcialnim spremembam, ki jih prinaša Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, na podlagi katerega naj bi se še pred njihovo dokončno uveljavitvijo izničili pozitivni učinki zadnjih sprememb Zakona o dohodnini, ki so bile sprejete marca 2022. Pričakujemo celovito davčno reformo in predlagamo umik predloga zakona iz javne obravnave.

Arhiv: Predlagana davčna reforma bi hromila gospodarsko rast

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) meni, da bi Vlada morala naslavljati področje davkov s celovito davčno reformo, zato pozdravlja napoved, da naj bi bila le-ta sprejeta do začetka 2024. GZS se je po proučitvi predloga sprememb štirih davčnih zakonov, ki so bili posredovani v javno obravnavo v začetku avgusta 2022, opredelila predvsem do predlaganih sprememb v Zakonu o dohodnini (ZDoh-2), ki imajo pomemben vpliv na gospodarstvo. Nekatere predlagane spremembe podpira (npr. dvig dodatne splošne olajšave ter olajšave za mlade), pri nekaterih ima argumentirane zadržke oz. jim nasprotuje (npr. nižanje splošne davčne olajšave, povečana davčna stopnja v najvišjem dohodninskem razredu ter povečana obdavčitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti). Izoblikovala je tudi svoje konstruktivne predloge rešitev (npr. uvedbo razvojne kapice, avtomatsko indeksacijo davčnih osnov v primeru, da je inflacija v predhodnem letu do 2-odstotna, če je 2- do 4-odstotna velja 90-odstotna indeksacija, pri inflaciji nad 4 % pa 80-odstotna).

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.