Mediji

Arhiv: Bi želeli v vašem podjetju zaposliti tujca, pa ne veste, kako se tega lotiti?

Pri zaposlovanju tujcev je prva najpomembnejša razlika to, ali gre za državljana EU ali za tujca iz tako imenovanih tretjih držav. Pri državljanih EU je postopek razmeroma enostaven, saj ni nobenih posebnih pogojev za zaposlitev. Te osebe imajo prost dostop do slovenskega trga dela in se lahko zaposlijo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani.

Arhiv: Konferenca o odprtih urbanih digitalnih platformah

»Odprte urbane digitalne platforme omogočajo povezovanje vsebinskih (»vertikalnih«) rešitev in tako ustvarjajo pogoje za pospešen razvoj podatkovne ekonomije in dvig kakovosti bivanja v urbanih okoljih. V Sloveniji že imamo določene, med seboj sicer, nepovezane rešitve. Odprte platforme bodo omogočile povezovanje teh v celoto. Ključno je seveda sodelovanje vseh deležnikov – mestnih uprav, gospodarstva, civilne družbe in države.

Arhiv: Predstavljene investicijske in poslovne priložnosti v Srbiji

Ljubljana, 26. maj 2022 – 30 slovenskih podjetnikov se je udeležilo današnje predstavitve investicijskih in poslovnih priložnosti v petih srbskih mestih in občinah na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Dogodek je organizirala GZS v sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT Slovenija, Srbsko slovenskim poslovnim klubom Slovenija in Stalno konferenco srbskih mest in občin.

Arhiv: Slovensko - romunsko poslovno srečanje na GZS

Današnjega poslovnega srečanja na GZS se je udeležilo več kot 30 slovenskih in romunskih podjetnikov, ki so si izmenjali informacije o poslovnem okolju in priložnostih ter opravili številne bilateralne razgovore.

Arhiv: Nujni ukrepi na področju digitalizacije

Ljubljana, 23. maj 2022 – »V prihodnje je potrebno postaviti digitalizacijo slovenske družbe kot strateško pomembno usmeritev države, ki prinaša koristi in priložnosti tako za državljane kot gospodarstvo oz. celotno družbo. Zato je Gospodarski strateški svet za digitalizacijo pri GZS (GSSD) opredelil ključne usmeritve, da Slovenija do leta 2030 napreduje med pet najuspešnejših držav po Indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (DESI),« pravi predsednik GSSD in podpredsednik GZS Igor Zorko.

Arhiv: Ste že izdelali izvozni načrt?

Odločitvi za izvoz podjetja je treba podpreti s konkretnim načrtom – izvoznim načrtom, v katerem bodo čim bolj natančno opredeljeni razlogi za izvoz, potrebni kadrovski in finančni resursi, ustrezen ciljni trg, predvideni stroški, ovrednoteni prodajni cilji ter predviden časovni okvir.

Arhiv: Strokovna ekskurzija GZS v podjetje Yaskawa Slovenija

Zbornica elektronske in elektroindustrije (ZEE) je organizirala skupinski obisk tovarne robotov Yaskawa v Kočevju za člane ZEE, grozda Tovarne prihodnosti, člane in zaslužne člane Sekcije uporabnikov sistemov stalnih izboljšav) ter sodelavce GZS.

Arhiv: Na GZS obeležili svetovni dan meroslovja z dogodkom Dan meroslovja 2022 na temo Meroslovje v digitalni dobi

Dogodek je organizirala sekcija SiMER, ki združuje proizvajalce, uporabnike in distributerje merilne opreme in deluje v okviru GZS - Zbornice elektronske in elektroindustrije, skupaj z Uradom RS za meroslovje.

Arhiv: GZS: Koalicijska pogodba ne dovolj konkretna in s premalo posluha za gospodarstvo

Ljubljana, 17. maja 2022 – Vodstvo GZS ob pregledu neuradnega predloga koalicijske pogodbe meni, da je sicer strukturirana in kompleksna, vendar pa pogreša večji poudarek na gospodarstvu. Pričakuje, da se bo čim prej začel socialni dialog v okviru Ekonomsko socialnega sveta, na katerem bodo socialni partnerji razpravljali o ključnih strateških vsebinah.

Arhiv: V teh dneh izide majska številka revije Glas gospodarstva

V novi številki revije Glas gospodarstva osrednjo pozornost namenjamo zelenemu prehodu. Za slovensko gospodarstvo je ključni izziv prehod v nizkoogljično trajnostno krožno gospodarstvo, v uvodniku piše Vesna Nahtigal, izvršna direktorica GZS za industrijsko politiko.

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.