Mediji

Arhiv: Nujna trdna koalicija z resnim gospodarskim programom

Ljubljana, 25. april 2022 – »Na Gospodarski zbornici Slovenije čestitamo stranki Gibanje Svoboda kot zmagovalcu letošnjih državnozborskih volitev, pa tudi vsem drugim strankam, ki so dobile dovolj glasov za vstop v parlament. Verjamemo, da se bo zelo hitro izoblikovala stabilna, trdna koalicija, ki bo zagotovila pogoje za prehod v socialno-ekološko tržno naravnano gospodarstvo. To je edino zagotovilo za doseganje trajnostne gospodarske rasti v luči vseh strukturnih, pa tudi geopolitičnih izzivov, hkrati pa prispeva k dvigu blagostanja naših državljanov in državljank,« pravi generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti.

Arhiv: Na simpoziju Podražitve v gradbeništvu o obveznostih, pristojnostih in pravicah pogodbenih partnerjev

Drugi dan mednarodnega sejma MEGRA 2022 je pod pokroviteljstvom Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala, NLB in MEGRE 2022 potekal strokovni simpozij z naslovom Podražitve v gradbeništvu: obveznosti, pristojnosti in pravice pogodbenih partnerjev. Predstavljeni so bili ekonomsko pravni aspekti reševanja problematike rasti cen gradbenih materialov, izdelkov in polizdelkov.

Arhiv: Strateški svet GZS za kolektivno dogovarjanje o plačnem modelu

Ljubljana, 21. april 2022 - Strateški svet GZS za kolektivno dogovarjanje je na svoji seji razpravljal o socialnem dialogu in modernizaciji plačnega modela. Seje se je zaradi aktualnosti problematike udeležila tudi državna sekretarka na ministrstvu za delo Mateja Ribič.

Arhiv: Prek 400 otrok in dijakov na Izobraževalnem dnevu slovenskega gradbeništva

V sklopu otvoritvenega dne sejma MEGRA je GZS - Zbornica gradbeništva in IGM pripravila Izobraževalni dan slovenskega gradbeništva, ki se ga je udeležilo prek 400 otrok in dijakov iz severovzhodne Slovenije.

Arhiv: 29 ukrepov s področja povezljivosti za razvojni preboj Slovenije

Ljubljana, 21. april 2022 – Vzpostavitev projektnih, prodajnih in nabavnih konzorcijev slovenskih podjetij na tujih trgih, uvedba predstavništev slovenskega gospodarstva na novih trgih, spodbujanje izvoznih investicij/poslov preko posojil in garancij, dokončna umestitev v prostor, projektiranje in izgradnja 3. razvojne osi, poenostavitev in hitrejše pridobivanje potrebnih dovoljenj za gradnjo, nujna podpora usmeritvi v posodabljanje plačnih modelov z namenom vzpostavljanja ustreznih razmerij znotraj plačnih razredov v podjetjih in v dejavnosti, je zgolj nekaj ključnih ukrepov na področju povezljivosti, s katerimi bo Slovenija dosegla razvojni preboj,« meni generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti.

Arhiv: UO GZS ustanovil Gospodarski strateški svet za digitalizacijo

Ljubljana, 20. april 2022 – Upravni odbor GZS je na današnji seji ustanovil Gospodarski strateški svet za digitalizacijo. Obravnaval je tekoče aktivnosti zbornice ter sprejel predlog Letnega poročila GZS 2021, ki ga je posredoval v potrditev Skupščini GZS.

Arhiv: Objavljen javni razpis – Končno na voljo subvencije za demo pilote

Ljubljana, 19. marec 2022 – Gospodarska zbornica Slovenije pozdravlja petkovo objavo Javnega razpisa za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti (JR DEMO PILOTI NOO). Kot poudarja generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti, obstaja v slovenskem gospodarstvu izjemna potreba po pilotno-demonstracijskih projektih. Ob tem pa opozarja, da predvsem »konzorciji podjetij načrtujejo projekte večjega obsega, kar pomeni, da bi potrebovali višje zneske sofinanciranja od 1 milijona evrov, kar je sicer najvišji znesek sofinanciranja projekta na tem razpisu.«

Arhiv: Zakaj na organizirane skupinske obiske strokovnih sejmov v Dubaj?

Na GZS razumemo specifične potrebe vašega podjetja, člana GZS, obisk na destinaciji pa za vas poenostavimo. Vaš dragoceni čas lahko tako namenite zgolj in izključno vašemu poslu.

Arhiv: Zeleni prehod in digitalizacija - začrtana pot prihodnosti Slovenije

»Da bi Slovenija uspešno izvedla dvojni, zeleni in digitalni prehod, mora zasledovati visoke cilje. Do leta 2030 je potrebno povečati delež javnih sredstev za raziskave, razvoj in inovacije na 1,2 % BDP in v gospodarstvu na 2,5 % BDP. Potreben je hitrejši prenos kompetenc in dobrih praks iz pilotnih in demo centrov v izobraževalni sistem ter okrepiti vlaganja v osnovno raziskovalno opremo in vzpostavitev pilotnih centrov. Slovenija mora zasledovati tudi cilj, da bo do leta 2030 med pet najuspešnejšimi državami po razvitosti digitalnega gospodarstva in družbe,« poudarja generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti. Pričakuje, da bodo politične stranke, ki bodo sestavljale prihodnjo koalicijo, tem ciljem posvetile pomemben del pozornosti v svojem gospodarskem delu programa. Brez uspešnega in mednarodno konkurenčnega gospodarstva namreč ne moremo dosegati vzdržne gospodarske rasti, razvoja in posledično krepitve blaginje državljank in državljanov.

Arhiv: Zakaj je arbitraža optimalen način reševanja sporov?

Arbitražno reševanje sporov upošteva vse bistvene zakonitosti posla, predvsem potrebo po hitrosti, učinkovitosti, prilagodljivosti in zaupnosti. Zato se sprejemanje arbitraže kot poslovni model reševanja sporov v zadnjem času med slovenskimi managerji vse bolj uveljavlja.

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.