Mediji

Apel: Dost' je igric z državnimi podjetji!

Blokade: Kaj se bo dogajalo po 15. avgustu?

Od 15. avgusta dalje lahko upniki in dolžniki v skladu z novelo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP – E) predlagajo začetek postopka zaradi insolventnosti na podlagi nove izpodbojne domneve, in sicer če ima podjetje blokado poslovnega računa 60 dni ali več.

Končno omilitev elektrošoka

S 1. septembrom 2013 bo Vlada RS omilila elektrošok, to je znižala na začetku leta v povprečju za več kot 300-odstotno povečanje prispevka za obnovljive vire energije.

Arhiv: Predlog ukrepov za povečanje konkurenčnosti in gospodarsko rast

Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ in Združenje Manager danes objavljajo zahteve gospodarstva, ki so jih v petek (9. avgusta 2013) v dokumentu Kisik za gospodarstvo naslovili na Vlado RS in predsednico mag. Alenko Bratušek.

Arhiv: Kisik za gospodarstvo!

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.