Mediji

Arhiv: Podnebni sklad: GZS kritična do razporeditve porabe sredstev

Ljubljana, 30. junij 2021 - Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) pozdravljamo program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe, ki uvaja nove ukrepe za podjetja. Hkrati pa izražamo veliko zaskrbljenost nad slabim gospodarjenjem s sredstvi podnebnega sklada, saj ostajajo do sedaj zbrana sredstva iz leta v leto neporabljena. Ob tem opozarjamo, da Slovenija zamuja s pripravo podpornih podlag za izplačila sredstev iz sklada. Predlagamo tako enotno platformo, ki bo zajemala vse objavljene razpise, ki se črpajo iz sklada, kot takojšnjo pripravo razpisov za koriščenje teh sredstev.

Arhiv: GZS posredovala pripombe na predlog Zakona o varstvu potrošnikov

Ljubljana, 28. junij 2021 – GZS ocenjuje, da predlog Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) sledi načelu večje preglednosti in enotnega urejanja tematike varstva potrošnikov in nepoštenih poslovnih praks v enem zakonu, kar bo podjetjem omogočilo lažjo uporabo predpisa v praksi. Med drugim pa GZS predlaga daljši rok za začetek izvajanja zakona, upoštevanje področne zakonodaje, ki že ureja varstvo potrošnikov, natančnejšo opredelitev nekaterih izrazov ter ohranitev 45-dnevnega roka za popravilo izdelka v primeru obvezne garancije na blagu.

Arhiv: Davčne spremembe dvigujejo konkurenčnost plačanih delovnih mest strokovnjakov in spodbujajo zeleno transformacijo

Ljubljana, 23. april 2021 - »Davčna predvidljivost v povezavi z razbremenitvijo stroškov dela strokovnjakov in zeleno davčno reformo podpiramo in si nadejamo skorajšnjega sprejetja navedenega svežnja zakonov. Gospodarstvo bo s tem lažje zadržalo ključne kadre v Sloveniji, naša država bo postala bolj privlačna za nova kakovostna delovne mesta v regiji,« je povedal mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije.

Arhiv: UO GZS o prihodnjih protikoronskih ukrepih za pomoč gospodarstvu

Ljubljana, 22. april 2021 – Člani UO GZS so na današnji e-seji z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom razpravljali o prihodnjem paketu interventne zakonodaje za pomoč gospodarstvu, podaljšanju moratorija za kredite in poenostavitvi obstoječe poroštvene sheme. Obravnavali so tudi Letno poročilo GZS 2020 in ga poslali v potrditev Skupščini GZS.

Arhiv: GZS: gospodarstvo potrebuje dodatni paket protikoronskih ukrepov

Ljubljana, 21. april 2021 - »Nov zakonodajni paket interventnih ukrepov za pomoč gospodarstvu, lahko mu rečemo #PKP9, bi moral nasloviti podaljšanje in izboljšanje dosedanjih uspešnih ukrepov, potrebni pa so še nekateri dodatni ukrepi za pomoč pri premagovanju zahtevnih razmer, na kar nas podjetja opozarjajo,« je jasen generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti.

Arhiv: Z zakonodajo in boljšo organiziranostjo bomo pospešili postopke umeščanja v okolje in prostor in to brez negativnih vplivov na okolje

Ljubljana, 19. 4. 2021 – Generalni direktor GZS mag. Aleš Cantarutti je na današnji predstavitvi reorganizacije in debirokratizacije postopkov MOP uvodoma pozdravil prizadevanja vlade in Evropske komisije pri izvajanju aktivnosti za zeleni prehod. Ob tem pa se porajajo številna vprašanja in dileme, ali bodo tudi administrativni postopki dovolj hitri, ali bomo v institucijah sledili trendom in dogajanju na trgu. Čeprav smo danes pred točko, ko se bo zgodila »zelena revolucija«, imamo dovolj časa, da se prilagodimo in pripravimo. Podpira debirokratizacijo postopkov, tudi reorganizacijo MOP in Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO). Podjetja namreč poročajo, da zahtevnejši postopki lahko trajajo tudi dlje kot štiri leta. Dolgotrajno čakanje na odločitve ARSO ima lahko po njegovih besedah makroekonomsko gledano negativen vpliv tudi na zasebne investicije in rast bruto domačega proizvoda. Tuji investitorji vse bolj pogosto obupujejo nad dolgotrajnostjo naših postopkov, ki jih sprejemajo včasih tudi z nerazumevanjem. Verjame, da bosta MOP in ARSO naredila vse, da bodo postopki učinkoviti in hkrati v skladu z zahtevano zakonodajo. GZS bo ob tem glas gospodarstva, podjetij, ki bodo zahtevali hitrejše postopke, hkrati pa tudi glas MOP in ARSO pri opozarjanju, da morajo biti zadeve urejene v skladu s trajnostnim razvojem, zeleno strategijo.

Arhiv: Podaljšanje moratorijev kreditov za posojila

Ljubljana, 19. april 2021 - Gospodarska zbornica Slovenije je na predsednika vlade in pristojni ministrstvi naslovila poziv po podaljšanju moratorijev kreditov za posojila do konca leta 2021 za tiste panoge, ki zaradi epidemije COVID-19 ne morejo poslovati ter predlog poenostavitve poroštvene sheme.

Arhiv: Interventna zakonodaja: GZS predlaga oprostitev vračila prejetih sredstev

Ljubljana, 16. april 2021 - Gospodarska zbornica Slovenije je na gospodarskega ministra naslovila predlog za nujne spremembe oz. dopolnitev interventne zakonodaje. Tako je predlagala oprostitve vračila prejetih sredstev ter spremembe zakona o rudarstvu glede površinskega odkopavanja mineralnih surovin za slovensko industrijo gradbenega materiala.

Arhiv: Na e-konferenci MSP pripravljen poseben memorandum

Ljubljana, 15. april 2021 - Podjetniško trgovska zbornica (PTZ) pri GZS je danes pripravila 8. e-konferenco za mala in srednja podjetja, katere osnovna tema je bila, kako po korona krizi. Pripravljen je bil poseben memorandum za MSP, ki ga je GZS - PTZ že posredovala Vladi Republike Slovenije.

Arhiv: PREDLOG ZBORNICE INDUSTRIJE SEJMOV IN SREČANJ (ZISS) ZA DOPOLNITEV RAZPISOV Z SKD VSEH AKTERJEV DEJAVNOSTI

Zbornica industrije sejmov in srečanj je 15. aprila na predsednika vlade Republike Slovenij Janeza Janšo, ministra Zdravka Počivalška z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter dr. Tomaža Kostanjevca, direktorja Agencije SPIRIT naslovila poziv, da se v razpise vključijo SKDji vse dejavnosti članov Zbornice sejmov in srečanj ter vseh v celotni industriji srečanj, da se naredi popravek presečnega datuma vpisa glavne SKD dejavnosti v register podjetij, oz. k življenjskosti razpisa z upoštevanjem dejanskega stanja in dela podjetij ZISS na trgu.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.