Mediji

Arhiv: Reprezentativne delodajalske organizacije posredovale predloge amandmajev na predlog interventnega zakona za pomoč gospodarstvu in turizmu

Ljubljana, 30. junij 2021 – Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Obrtno podjetniška zbornica Slovenije (OZS), Trgovinska zbornica Slovenije (TZS), Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) ter Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) so v Državni zbor RS vložili skupne predloge amandmajev k Predlogu Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19, ki predstavljajo dopolnitve predloga zakona, nujne za okrevanje in nadaljnjo oživitev slovenskega gospodarstva.

Arhiv: Podnebni sklad: GZS kritična do razporeditve porabe sredstev

Ljubljana, 30. junij 2021 - Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) pozdravljamo program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe, ki uvaja nove ukrepe za podjetja. Hkrati pa izražamo veliko zaskrbljenost nad slabim gospodarjenjem s sredstvi podnebnega sklada, saj ostajajo do sedaj zbrana sredstva iz leta v leto neporabljena. Ob tem opozarjamo, da Slovenija zamuja s pripravo podpornih podlag za izplačila sredstev iz sklada. Predlagamo tako enotno platformo, ki bo zajemala vse objavljene razpise, ki se črpajo iz sklada, kot takojšnjo pripravo razpisov za koriščenje teh sredstev.

Arhiv: GZS posredovala pripombe na predlog Zakona o varstvu potrošnikov

Ljubljana, 28. junij 2021 – GZS ocenjuje, da predlog Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) sledi načelu večje preglednosti in enotnega urejanja tematike varstva potrošnikov in nepoštenih poslovnih praks v enem zakonu, kar bo podjetjem omogočilo lažjo uporabo predpisa v praksi. Med drugim pa GZS predlaga daljši rok za začetek izvajanja zakona, upoštevanje področne zakonodaje, ki že ureja varstvo potrošnikov, natančnejšo opredelitev nekaterih izrazov ter ohranitev 45-dnevnega roka za popravilo izdelka v primeru obvezne garancije na blagu.

Arhiv: GZS pozvala MOP k pripravi strategije ravnanja z blatom

Ljubljana, 28. junij 2021 – Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) opozarjamo, da je za rešitev problematike ravnanja z blatom nujna priprava in sprejem strategije, ki uradno in zavezujoče potrjuje izvedbo konkretnih rešitev. Za oblikovanje tovrstne strategije mora biti pristojno Ministrstvo za okolje in prostor RS.

Arhiv: UO GZS obeležil 30-letnico samostojne GZS (23.6.2021)

Predsednik GZS Tibor Šimonka in zdravstveni minister Janez Poklukar sta na zelenem pasu ob zgradbi GZS posadila lipo. Zatem pa sta si skupaj s člani UO ogledala zbornično razstavo o dosežkih Slovenije na ploščadi. V fotografiji razstava prikazuje napredek, ki je bil, s poudarkom na gospodarstvu, narejen v 30 letih obstoja samostojne Slovenije.

Arhiv: UO GZS o nujnosti večje precepljenosti prebivalstva

Ljubljana, 23. junij 2021 – Člani Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije (UO GZS) so na današnji seji z zdravstvenim ministrom Janezom Poklukarjem razpravljali o zdravstvenih posledicah epidemije koronavirusa ter pričakovanih reformnih rešitvah v zdravstvu. Strinjali so se, da je za varno jesen potrebna čim večja precepljenost prebivalstva, zato je treba napore vložiti v promocijo cepljenja proti covid-19. Po seji so obeležili 30-letnico obstoja samostojne države Slovenije s posaditvijo lipe in ogledom razstave GZS o dosežkih Slovenije v zadnjih 30 letih s poudarkom na gospodarstvu.

Arhiv: RAVNAJMO ODGOVORNO IN SE CEPIMO PROTI COVID-19 (22.6.2021)

Delodajalske organizacije pozivamo prebivalce Republike Slovenije, da tudi po izteku epidemije ravnajo odgovorno in se udeležijo cepljenja proti COVID-19, ter s tem prispevajo k temu, da se v jesenskem času gospodarske razmere zaradi porasta okužb s COVID-19 ne bodo ponovno zaostrile.

Arhiv: Zavarovanje terjatev – način zmanjšanja tveganja neplačil v času negotovosti

Ljubljana, 22. junij 2021 – Poznavanje dinamike ukinjanja protikriznih ukrepov je ključno, so se strinjali udeleženci današnjega posveta o zavarovanju terjatev. Podjetja morajo pripraviti scenarije alternativnih oblik (po)zavarovanja izvoznih terjatev do kupcev v EU in OECD državah, pa tudi scenarije zavarovanja domačih terjatev. Posvet je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju s komercialnimi zavarovalnicami, zavarovalnimi posredniki, SID banko ter Združenjem bank Slovenije.

Arhiv: Taiwan-Slovenia Industrial Networkig Forum

Arhiv: Podjetja podprla predloge v paketu davčnih sprememb 2022-2025

Ljubljana, 22. junij 2021 - Podjetja so podprla predloge davčnih sprememb in so jim v povprečju naklonjena, saj naj bi to prispevalo k njihovi rasti poslovanja in novemu zaposlovanju. Višino socialno-razvojne kapice vidijo med 4.000 in 5.000 EUR kot najustreznejšo, pri čemer naj bi njena uvedba prinesla novih 6.100 visoko-plačanih delovnih mest. To je pokazala anketa, ki jo je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) izvedla med 140 podjetji.

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.