Mediji

Arhiv: Podpisana nova Kolektivna pogodba grafične dejavnosti

Po dveh letih intenzivnih pogajanj in devetnajst let po podpisu do sedaj veljavne Kolektivne pogodbe grafične dejavnosti iz leta 1998 je bila danes podpisana nova Kolektivna pogodba grafične dejavnosti.

Arhiv: Pijačarska podjetja s samoregulacijo prispevajo k izboljšanju prehranskih navad

Ljubljana, 20.12.2017 – GZS–Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je na novinarski konferenci predstavila poročilo o napredku sektorja brezalkoholnih pijač v letu 2016 na petih področjih zavez odgovornosti. Poročilo o napredku za leto 2016 dokazuje uspešnost samoregulacije pijačarskih podjetij, saj ta širijo ponudbo nizkoenergijskih pijač, pijač z manj sladkorja ter potrošniku zagotavljajo dodatne informacije o energijski vrednosti na označbah svojih izdelkov. Izpostavljen je bil program PREŽIVI, ki predstavlja nadgradnjo projekta Zaveza odgovornosti. Le-ta s posameznih sektorjev prerašča na celotno živilskopredelovalno industrijo.

Arhiv: Skupščina GZS o trgu dela, kadrovski vrzeli in planu dela za naslednje delo

Na današnji seji Skupščine Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) so člani Skupščine z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti razpravljali o trgu dela in ukrepih vlade. Sprejeli so tudi Plan GZS za leto 2018.

Arhiv: REŠITEV PROBLEMATIKE PRIPRAVE JAVNIH NAROČIL ZA ŽIVILA

Na Zbornici kmetijskih in živilskih podjetjih, ki deluje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije smo izdelali enostavno in učinkovito spletno orodje za javno naročanje živil. V mesecu novembru je bila dodeljena vsem javnim zavodom v Sloveniji (osnovnim šolam, vrtcem, bolnišnicam, socialno-varstvenim zavodom, itd.) koda za dostop do te spletne aplikacije, ki se imenuje Katalog živil za javno naročanje.

Arhiv: UO GZS o razvojnem partnerstvu, plačah in pomanjkanju kadrov

Ljubljana, 5. decembra 2017 – Na današnji seji Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) so člani UO razpravljali o razvojnem partnerstvu, krepitvi socialnega dialoga, problematiki zaposlovanja tujcev ter predlogu Zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti. UO se je zavzel za uskladitev stališč reprezentativnih delodajalskih organizacij glede izhodišč za oblikovanje novega plačnega modela ter izhodišč za pogovore o spremembah minimalne plače. UO je sprejel tudi predlog Integralnega plana GZS za leto 2018 in ga predlagal v potrditev Skupščini GZS.

Arhiv: UO GZS o razvojnem partnerstvu, plačah in pomanjkanju kadrov

Na današnji seji Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) so člani UO razpravljali o razvojnem partnerstvu, krepitvi socialnega dialoga, problematiki zaposlovanja tujcev ter predlogu Zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti. UO se je zavzel za uskladitev stališč reprezentativnih delodajalskih organizacij glede izhodišč za oblikovanje novega plačnega modela ter izhodišč za pogovore o spremembah minimalne plače. UO je sprejel tudi predlog Integralnega plana GZS za leto 2018 in ga predlagal v potrditev Skupščini GZS.

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.