Zapri

2. konferenca o ekonomski diplomaciji in internacionalizaciji

Ljubljana, 17. junij 2013 – Ekonomska diplomacija je bistven sestavni del moderne diplomacije, so se strinjali udeleženci druge konference o ekonomski diplomaciji in internacionalizaciji. Dvodnevni dogodek organizira Mednarodni center za promocijo podjetij ICPE v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve RS, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Gospodarsko zbornico Slovenije.

Janez Podobnik, v. d. generalnega direktorja Mednarodnega centra za promocijo podjetništva (ICPE) je uvodoma povedal, da želijo organizatorji konference spodbuditi poslovni optimizem, kar je potrebno tako v slovenski družbi kot v širšem mednarodnem okolju. Oblikovan »trikotnik med Vlado, GZS in ICPE« predstavlja dobro osnovo za nadaljnje spodbujanje mednarodnih razvojnih aktivnosti ICPE. Konferenca o ekonomski diplomaciji in internacionalizaciji je nadgradnja in nadaljevanje prve konference, ki je potekala leta 2009. Razmere, s katerimi se sooča svetovno gospodarstvo in vpliv gospodarske krize so privedli do pogojev za in želje po organizaciji te konference. Tokrat bodo nekatere najbolj uspešne razvite države predstavile svoje dosežke in izkušnje na tem področju.

Dr. Anton Vratuša, častni predsednik Upravnega sveta ICPE, je dodal, da želi, da bo konferenca ob sodelovanju vseh prispevala k oblikovanju dobrega programa aktivnosti ICPE za 21. stoletje, kot temelj »potrebam držav članic in v dobro celotnega človeštva

Predsednik GZS, mag. Samo Hribar Milič, je spregovoril o pomenu globalizacije in internacionalizacije za Slovenijo, ki je kot relativno majhna odprta država eksistencialno odvisna od izvoza. Še bolj pomembno je to v zahtevnih gospodarskih razmerah, s katerimi se soočamo. Lani je slovenski izvoz rasel. Na prebivalca izvozimo osemkrat toliko kot Ciper in šestkrat toliko kot Grčija. Vendar je še veliko odprtih priložnosti za krepitev mednarodnih poslovnih odnosov. Za to potrebujemo močnejšo in še bolj organizirano ekonomsko diplomacijo. Nujno je mreženje in povezovanje. GZS predstavlja del mreže, oblikovane za podporo podjetjem pri internacionalizaciji. Hribar Milič je izrazil željo, da udeleženci vidijo GZS kot zanesljivega partnerja, ki nudi informacije, hkrati pa podporo pri seznanjanju z mrežo in izkoriščanju priložnosti globalizacije.

Karel Erjavec, minister za zunanje zadeve, je dejal, da ekonomska diplomacija pokriva obsežne promocijske in podporne aktivnosti za gospodarske subjekte na tujih trgih. Zaradi pomena globalizacije ter kot posledica vpliva gospodarske in finančne krize na mednarodno poslovanje je postala ekonomska diplomacija prioriteta moderne diplomacije. Na globalni ravni se srečujemo z ekonomizacijo mednarodne politike. Mednarodna trgovina in investicije postajajo politično vprašanje. Promocija domačih podjetij v tujini mora biti eden ključnih ciljev zunanje politike. Ekonomska diplomacija ima različne oblike, vendar je najpomembnejša njena učinkovitost. Ministrstvo za zunanje zadeve je ekonomsko diplomacijo že v letu 2009 določilo za prioriteto diplomatskih aktivnosti.

Na konferenci danes teče razprava o učinkoviti ekonomski diplomaciji, predstavljeni bodo tudi nekateri uspešni modeli. Jutrišnji dan konference bo posvečen internacionalizaciji narodnih gospodarstev, kjer bodo predstavniki različnih institucij in mednarodnih organizacij predstavili konkretne programe podpore in pomoči gospodarstvu ter modele internacionalizacije. Poseben poudarek bo namenjen predstavitvi programa GZS za krepitev internacionalizacije slovenskega gospodarstva Go International Slovenia. Namen programa je povečanje prisotnosti slovenskega gospodarstva na tujih trgih, diverzifikacija izvoznih trgov ter posledično krepitev konkurenčnosti slovenskih izvoznikov. V zaključnem delu jutrišnje konference bodo prikazani tudi uspešni primeri dobre prakse slovenskih podjetij pri poslovanju z Indijo, Rusijo in državami Zahodnega Balkana.

Dodatne informacije: mag. Tajda Pelicon, 01 5898 136

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.