Zapri

Arhiv: Gradbena zakonodaja: zbiranje podpisov podjetij

Predsednika vlade pozivamo, da ustavi nerazumen proces spreminjanja gradbene zakonodaje in ga vrne v okvire celotne gradbene stroke in gospodarstva. Poziv predsedniku že sopodpisujejo gradbena in inženiring podjetja.

Proces sprejemanja nove gradbene zakonodaje je zašel v slepo ulico. Ob pričakovanju, da bo nova gradbena zakonodaja prinesla nujno potrebne posodobitve in izboljšave v proces gradnje v Sloveniji, nas predvidene spremembe le še bolj odmikajo od dobrih praks v državah okrog nas, v EU in v svetu.  

Ogorčeni smo nad tem, kako je lahko predlagatelj tako brezkompromisno obšel temeljne zahteve gradbeništva in inženirstva po nujnih izboljšavah na normativnem področju in prenosu dobrih tujih praks v naše okolje. Brez argumentiranih utemeljitev se je postavil v bran izjemno ozkemu interesu ene od poklicnih zbornic. Pri tem se na množico zahtev strokovne javnosti in gospodarstva po spremembah osnutkov Gradbenega zakona (GZ) in Zakona o pooblaščenih arhitektih (ZPAI) ne odziva. Namesto reševanja široke problematike neurejenih razmer v slovenskem gradbeništvu in jasne opredelitve pravic in obveznosti vseh sodelujočih v procesu gradnje, predlagana zakonodaja le še poslabšuje že tako neuravnoteženo pogodbeno razmerje med naročnikom in izvajalcem gradbenih oz. inženirskih storitev, ki je izrazito v škodo zadnjim. Prinaša še dodatno izjemno visoko in nepotrebno tveganje s povsem novo, slabo utemeljeno in vsiljeno vlogo vodje gradnje, ki bo v praksi bremenilo izvajalca gradbenih oz. inženirskih storitev.

Zato smo se v treh združenjih/zbornicah v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), in sicer v Zbornici gradbeništva in industrije gradbenega materiala, Združenju za svetovalni inženiring in Združenju za inženiring, zavzeli za zaščito gradbene stroke in gradbenega gospodarstva.

Pripravljen poziv predsedniku vlade RS, da ustavi nerazumen proces spreminjanja gradbene zakonodaje in ga vrne v okvire celotne gradbene stroke in gospodarstva, sedaj množično podpisujejo gradbena in inženirska podjetja. Podporo bodo lahko izrazili tudi vsi tisti, ki delijo enako mnenje.

Branko Žiberna, predsednik UO Zbornice gradbeništva in IGM pri GZS: »Predlagana zakona (GZ in ZPAI) preveč usodno posegata v poslovanje podjetij v gradbeništvu in inženiringu, da bi lahko izvajalci ostali tiho. Z zbiranjem podpisov želimo vladi in javnosti pokazati, da v procesu priprave zakonodaje ne morejo zaobiti stroke in gospodarstva, kot smo bili temu priča v postopkih v zadnjih mesecih.«

Mag. Uroš Mikoš, predsednik UO Združenja za svetovalni inženiring pri GZS: »V osnutku predstavljeni Zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih je ob sicer pozitivni intenciji opredelitve neodvisnosti pooblaščenih arhitektov in inženirjev potreben temeljite prenove, saj v dani obliki ni sprejemljiv za pretežni del gospodarskih družb, ki delujejo na področju priprave in izvajanja investicij. Prav tako je pomembna uskladitev predloga Gradbenega zakona, ki je v celoti nedodelan, uvaja povsem nove, nedorečene in nejasne postopke, nove vloge v investicijskem procesu in nerazumljivo ter povsem novo izrazoslovje. Prenovljen predlog gradbene zakonodaje, ki se usklajuje v zaprtem krogu, je potrebno vrniti v  fazo javne razprave.«

Dr. Zoran Marinšek, predsednik UO Združenja za inženiring pri GZS: »Poudariti je potrebno, da zakonodaja zajema tudi gradnjo tehnoloških objektov, v katero je zajeta tehnološka ponudba znatnega dela slovenske izvozne industrije; spremembe pa so v neposrednem nasprotju s trendi in novimi standardi na področju tehnološkega inženiringa. S tem bi spremembe direktno vplivale na celotni inženiring in na tisti del industrije, ki je pri prodaji svojih produktov vezan na gradnjo tehnoloških objektov. To bi bil premik v smer proti politiki in strategiji dohitevanja bolj razvitih držav, ki jo zdaj naslavlja strategija pametne specializacije.«

 

 

Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Združenje za svetovalni inženiring

Združenje za inženiring

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.