Novice


Arhiv: Vabilo k podpisu Memoranduma o vzpostavitvi partnerstva za razvoj človeških virov

   

Vsebino Memoranduma si lahko ogledate tu: Memorandum_Partnerstvo za razvoj človeških virov_objava.pdf

Podpisniki partnerstva se zavedamo pomena učinkovitega medsebojnega sodelovanja gospodarskih družb, podjetij, organizacij, zavodov, izobraževalnih institucij in drugih ciljnih javnosti pri načrtovanju in razvoju človeških virov na regijski ravni. Skupaj se bomo lahko hitreje odzivali na aktualne in prihodnje potrebe podjetij in omogočali lažjo pot za pridobivanje novih znanj in kompetenc.

Izhodišča, ki so narekovala potrebo po še tesnejšem sodelovanju.

  • Delodajalci sporočajo, da imajo težave s pridobivanjem kvalitetnih kadrov, izkazana je potreba po izboljšanju kompetenc
  • Gospodarstvo se sooča z izzivi kot so krožno gospodarstvo, digitalizacija, kar spreminja tudi pričakovane in potrebne kompetence zaposlenih in njihovih bodočih zaposlenih. Brez dodatnega usposabljanja in izobraževanja zaposlenih bo gospodarstvo te premike težko izvedlo
  • Napovedi delodajalcev severne Primorske regije kažejo, da bo v prihodnje največja potreba po tehničnem kadru
  • Poklici se spreminjajo, nekateri izginjajo, pojavljajo se novi
  • Skratka, gospodarstvo potrebuje hitre spremembe v znanju in kompetencah zaposlenih, če želi ohraniti oz. povečevati konkurenčnost na globalnem trgu
  • Zavedamo se, da vse navedeno narekuje potrebo tudi po širših spremembah na področju ravnanja z ljudmi pri delu, ne zgolj procesov usposabljanja in izobraževanja

Podpisniki Memoranduma smo odprti za pristop drugih deležnikov in še posebej podjetij, ki bodo skupaj z nami lahko tako hitreje prišla do novih znanj in kompetenc. Še posebej je pomembno, da bodo v partnerstvo pristopila podjetja, saj so informacije o vaših aktualnih in prihodnjih potrebah po znanju in kompetencah ključne za izbiro in izvedbo ukrepov, s katerimi vam lahko pomagamo.

Pridružite se nam tako, da izpolnite, požigosate in podpišete  priloženi obrazec.

Za dodatne informacije smo vam na razpolago na GZS OZ na tel: 05 330 60 30. 

VABLJENI!


Fotogalerija

 

Arhivi