Novice


Arhiv: VABILO ČLANOM GZS K PREDLAGANJU KANDIDATOV ZA PREDSEDNIKA / PREDSEDNICO GZS

VABILO ČLANOM GZS K PREDLAGANJU KANDIDATOV ZA PREDSEDNIKA / PREDSEDNICO GZS

Spoštovani,

50. člen Statuta Gospodarske zbornice Slovenije določa, da traja mandat predsednika GZS dve leti in je lahko ista oseba ponovno izvoljena. Sedanjemu predsedniku GZS Boštjanu Gorjupu se mandat izteče 26. maja 2021. Skupščina GZS bo volila predsednika GZS na svoji seji, 5. maja 2021.

V skladu s 4. členom Pravilnika o volitvah organov GZS, ki določa, da se člane GZS pozove, da v petnajstdnevnem roku predlagajo kandidata za predsednika/predsednico GZS, vas vabim, da to storite na priloženem obrazcu. V skladu s 57. členom Statuta GZS in 18. členom volilnega pravilnika bo kandidat uvrščen na listo kandidatov za predsednika/predsednico, če ga predlaga vsaj deset članov GZS.

Prosimo, če podpisani obrazec s predlogom kandidata (Obrazec za predlaganje kandidata) in podpisani obrazec njegovega soglasja (Obrazec za soglasje kandidata) posredujete v pdf obliki na e-naslov: kabinet@gzs.si, in sicer najpozneje do 23. aprila 2021.

Ob tem vas še obveščamo, da bo lahko v skladu z volilnim pravilnikom na sami seji skupščine GZS najmanj  deset članov/članic skupščine GZS predlagalo razširitev kandidatne liste.  

Z lepimi pozdravi, 

Dimitrij Zadel
Predsednik skupščine GZS

Fotogalerija





 

Arhivi