Novice


Arhiv: Avgusta v območju evra manj razloga za optimizem

Avgustovski kompozitni (industrija in storitve) indeks nabavnih managerjev v območju evra se je presenetljivo znižal (iz 54,9 v juliju na 51,6), kar je bila posledica šibkosti v storitvenem delu gospodarstva (50,1), medtem ko je v industriji ostal skoraj nespremenjen (51,7). V industriji se je hitrost aktualne rasti proizvodnje in novih naročil povečala, kar pa ni vplivalo na spremembo trendov v zniževanju celotnega števila delovnih mest v tem delu gospodarstva. Pri storitvah je bila tekoča aktivnost podobna julijski, zaloga novih naročil pa je upadla. Ocenjujemo, da je bila to predvsem posledica ponovne uvedbe nekaterih omejitev, ki so vplivali na šibkejše tokove v turizmu, javnem transportu in industriji dogodkov.

Arhiv: Kaj uvrstitev Hrvaške na seznam rdečih držav pomeni za gospodarski promet med Slovenijo in Hrvaško?

21. avgusta 2020, ob 00.00, je začel veljati nov vladni odlok, ki je Hrvaško uvrstil na seznam rdečih držav. Državljani Slovenije in tujci s stalnim ali začasnim bivališčem v Sloveniji, ki se na dan uveljavitve tega odloka (21. avgusta 2020) nahajajo v kateri od sosednjih držav, ki so na rdečem seznamu, se lahko vrnejo v Slovenijo do ponedeljka, 24. avgusta 2020, do polnoči, pri tem pa jim karantena ob vrnitvi v državo ne bo odrejena. Po tem datumu se omenjenim osebam zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 ob prehodu državne meje odredi karantena za obdobje 14 dni.

Arhiv: Izpod peresa glavnega ekonomista GZS: Avgusta v območju evra manj razloga za optimizem

Avgustovski kompozitni (industrija in storitve) indeks nabavnih managerjev v območju evra se je presenetljivo znižal (iz 54,9 v juliju na 51,6), kar je bila posledica šibkosti v storitvenem delu gospodarstva (50,1), medtem ko je v industriji ostal skoraj nespremenjen (51,7). V industriji se je hitrost aktualne rasti proizvodnje in novih naročil povečala, kar pa ni vplivalo na spremembo trendov v zniževanju celotnega števila delovnih mest v tem delu gospodarstva. Pri storitvah je bila tekoča aktivnost podobna julijski, zaloga novih naročil pa je upadla. Ocenjujemo, da je bila to predvsem posledica ponovne uvedbe nekaterih omejitev, ki so vplivali na šibkejše tokove v turizmu, javnem transportu in industriji dogodkov. Prav tako so se cene vhodnih storitev v tem sektorju povečale (cene goriv, zaščitnih sredstev), medtem ko industrijskim podjetjem niso delale težav. V Nemčiji se je poslovno zaupanje povečalo na 2-letno najvišjo vrednost, medtem ko se je v Franciji po julijski visoki vrednosti znižalo, in sicer s 57,4 na 51,7. To sicer še vedno pomeni rast, vendar precej šibkejšo. V Franciji je storitveni del gospodarstva bolj optimističen glede prihodnosti kot industrijski, oba pa skrbi povečano število okužb. V Nemčiji so večje družbe poročale o povečanem povpraševanju po nemškem blagu s strani kupcev iz Kitajske in Turčije.

Arhiv: AKTUALNI RAZPISI JAVNEGA SKLADA MALEGA GOSPODARSTVA GORIŠKE

RAZPISI JSMG 2020.

Arhiv: Spremembe javnega razpisa P7C 2020 COVID - Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P7C 2020 COVID - Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 107 z dne 31. 7. 2020, Ob-2580/20. Spremembe se nanašajo na naslednje točke Javnega razpisa:

Arhiv: SPODBUDE ZA DIGITALNO TRANSFORMACIJO MSP

Slovenski podjetniški sklad je ponovno odprl javni razpisa P4D 2019-2023 – Spodbude za digitalno transformacijo MSP tako za podjetja v zahodni kot v vzhodni kohezijski regiji. Za uspešno in pravočasno pripravo vloge je potrebno, da imate že izbranega izvajalca in dogovorjene digitalne aktivnosti, ki jih boste izvajali. Cilji javnega razpisa so izvedba digitalne transformacije z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom, izboljšanje kompetenc zaposlenih in povečanje dodane vrednosti na zaposlenega. Prvi rok za oddajo vloge je že 8.9.2020!

Arhiv: Nov gospodarski zagon za Slovenijo 5.0

V času naraščanja števila okužb s koronavirusom, ko bo še naprej potrebna velika previdnost in odgovorno obnašanje slehernega posameznika, stojimo hkrati kot družba in gospodarstvo pred izzivom, kako v teh razmerah doseči nov gospodarski zagon. Za razvoj Slovenije je izjemnega pomena, kako bomo podprli razvojne projekte, ki bodo imeli dolgoročnejši vpliv na trajnostno poslovno preobrazbo in pospeševanje rasti produktivnosti. Koronavirus je namreč vsaj začasno prekril, da kljub visokim stopnjam gospodarske rasti v zadnjih letih nekaterih ključnih kratkoročnih razvojnih ciljev, kot so rast dodane vrednosti, inovativnosti, okoljska vzdržnosti in modernizacija javnega sektorja, ne dosegamo. Na GZS smo ključne potrebne ukrepe razporedili v šest prednostnih področij za dosego gospodarskega zagona in družbenega napredka. Za vsako področje smo opredelili tudi potrebne vire sredstev.

Arhiv: FURS objavil nove izdaje podrobnejših opisov okoljskih dajatev

Na spletni strani Finančne uprave RS (FURS) so bili pretekli teden objavljeni spremenjeni dokumenti s podrobnejšimi opisi okoljskih dajatev.

Arhiv: Najemniki poslovnih stavb ali poslovnih prostorov, ki so v lasti RS ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, lahko do 31. 8. 2020 oddate vlogo za oprostitev plačila najemnine ali dela najemnine

Obvestilo najemnikom poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti RS ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti.

Arhiv: Sezonski delavci iz Bosne v karanteni - hrana in življenjske potrebščine

S strani Ministrstva za zdravje smo prejeli dopis kjer opozarjajo, da je potrebno v času karantene poskrbeti za hrano in nujne življenjske potrebščine delavcev, ki prihajajo na delo iz tujine in prestajajo karanteno.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.