Novice


Arhiv: Časovni pregled interventne zakonodaje

Pravna služba GZS je pripravila strnjen prikaz časovne veljavnosti interventnih ukrepov z delovnopravnega področja po posameznih zakonih (čakanje na delo, skrajšan delovni čas).

Arhiv: Novi razpisi Občine Renče-Vogrsko

Tudi za sofinanciranje projektov na področju turizma.

Arhiv: Obvestilo delodajalcem

Najnovejši epidemiološki podatki kažejo, da se okužba z novim koronavirusom vedno pogosteje pojavlja v delovnih organizacijah in to v skupkih več zaposlenih, kar lahko privede do hitrega in obsežnega širjenja bolezni v kolektivu. Pričakujemo, da bo po vračanju delavcev z dopustov takih skupkov več, še posebno pri delavcih, ki se vračajo z bolj ogroženih držav. S ciljem ohranjanja zdravja delavcev in omogočanja čimbolj nemotenega delovanja delovnih organizacij pozivamo delodajalce, ki so uspešne zaščitne ukrepe opustili, da jih znova uvedejo. Okrepijo naj sodelovanje s svojimi izvajalci medicine dela in varnostnimi inženirji, ki najbolje poznajo organizacije, in tako skupaj pripravijo ustrezne ocene tveganja pred širjenjem novega koronavirusa, na način, da predlagajo in pomagajo pri uvajanju usmerjenih ukrepov preprečevanja širjenja okužbe glede na specifična delovna okolja.

Arhiv: SEMENSKI KAPITAL V OBLIKI KONVERTIBILNEGA POSOJILA ZA INOVATIVNA PODJETJA (SK75 2020-2)

Namen produkta je zagotavljanje kvazi-lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oziroma drugih klasičnih oblik financiranja.Višina razpoložljivih sredstev za po tem razpisu v letu 2020 znaša 750.000 EUR. Rok za predložitev vlog je 2. 10. 2020.

Arhiv: SOFINANCIRANJE UPRAVIČENIH STROŠKOV DIGITALIZACIJE PRODAJNIH POTI NA TUJIH TRGIH TER PREDSTAVITVENIH IN TRŽENJSKIH GRADIV ZA PROMOCIJO NA TUJIH TRGIH

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih MSP-jem. Na voljo je 800.000 €, rok za oddajo pa je 15. 9. 2020.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.