Novice


Arhiv: Izšla revija Glas gospodarstva Gradnje

Slovensko gradbeništvo po hudem padcu po letu 2008 šele od leta 2017 ponovno raste. A če smo se v (prvem) valu koronavirusa soočili z omejitvami pri izvajanju del, ki jim je sledilo krčenje javnih razpisov, zmanjševanje zasebnih investicij, se je na obzorju pojavila nova negotovost, kaj gradbeništvo čaka v naslednjih letih. A prav gradbeništvo bi moralo postati eden ključnih dejavnikov za pospešeni izhod slovenskega gospodarstva iz krize. Več o naložbah in projektih v gradbeništvu, trgu nepremičnin, analizi in napovedih ter prihodnosti bivanja v novi reviji.

Arhiv: #PKP4: GZS predlaga amandma glede višine posojil po poroštveni shemi

Gospodarska zbornica Slovenije ugotavlja, da so zaradi zamika pri izvajanju poroštvene sheme potrebne njene dopolnitve, ki jih sicer na vladi sprejeti #PKP4 ne predvideva. Zato je pozvala Ministrstvo za finance RS, da podpre njen predlog spremembe predloga #PKP4, zapisan v amandmajski obliki, glede dovoljene višine posojil po poroštveni shemi.

Arhiv: ekscenter - kakšno okolje želimo in zmoremo vzpostaviti?

Ekipa GO! 2025 Vas vabi v “ekscenter”, kjer bomo skupaj razmislili o tem, kakšno okolje želimo in zmoremo vzpostaviti. V torek, 14.7.2020 bomo v prostorih bivšega Daimond-a (Delpinova 20) v centru Nove Gorice najprej kratko predstavili nekaj ključnih zagonskih projektov in priložnosti sodelovanja. Nato ob prav posebni pogostitvi nadaljujemo z mreženjem in skupnim iskanjem izzivov, ki prinašajo priložnosti za regijo, in širše!

Arhiv: Sporočilo za javnost: #PKP4: GZS predlaga amandma glede višine posojil po poroštveni shemi

Gospodarska zbornica Slovenije ugotavlja, da so zaradi zamika pri izvajanju poroštvene sheme potrebne njene dopolnitve, ki jih sicer na vladi sprejet #PKP4 ne predvideva. Zato je pozvala Ministrstvo za finance RS, da podpre njen predlog spremembe predloga #PKP4, zapisan v amandmajski obliki, glede dovoljene višine posojil po poroštveni shemi.

Arhiv: SEZNAM PONUDNIKOV BREZPLAČNE PRAVNE POMOČI NA PODROČJU INTELEKTUALNE LASTNINE

Oglejte si seznam ponudnikov brezplačne pravne pomoči, ki sodelujejo v tej pobudi in so pripravljeni malim in srednjem podjetjem nuditi brezplačno pravno pomoč na področju intelektualne lastnine. Želite biti na tem seznamu? Oglejte si razpis za prijavo interesa, kako ta sistem deluje in prijavni obrazec.

Arhiv: Webinar: Aktualni programi financiranja SID banke

SID banka kot spodbujevalna, izvozna in razvojna banka v času širjenja koronavirusa COVID-19 slovenskim podjetjem sama neposredno ter preko poslovnih bank nudi različne programe kreditiranja, ki so namenjeni predvsem: • zagotavljanju likvidnosti, • financiranju na področju turizma in gostinstva, • financiranju MSP.

Arhivi