Zapri

Novice


Arhiv: Kazahstan – eden od šestih prioritetnih trgov države

Ljubljana, 27. maj 2013 - Na današnjem seminarju na temo Kako poslovati na trgu Kazahstana so se slovenski gospodarstveniki seznanili s kazahstanskim gospodarstvom in odprtimi poslovnimi priložnostmi na tem trgu. Dogodek, ki ga je organizirala GZS v sodelovanju z MZZ in SPIRIT, je bil namenjen tudi pripravi slovenskih podjetij na junijsko izhodno gospodarsko delegacijo.

Aleš Cantarutti, direktor Centra za mednarodno poslovanje na GZS, je uvodoma dejal, da kazahstanski trg ni bil naključno izbran kot eden izmed prioritetnih trgov države. Aktivno se namreč dela na trgih, kjer ima Slovenija velike priložnosti, zlasti za krepitev izvoza. Med te trge zagotovo sodi tudi Kazahstan, kar statistični podatki potrjujejo. Izvoz se v zadnjih petih letih povečuje. Velik skok je opazen tudi v obdobju januarja in februarja 2013 glede na enako obdobje v letu 2012. Tako se je izvoz povečal iz 4 mio evrov na prek 11 mio evrov. Vse dosedanje izvedene aktivnosti počasi prinašajo rezultate. Kar se tiče izvoznikov, na trgu prevladujeta Krka in Gorenje. Vendar je vse več srednje velikih in manjših podjetij, ki izkoriščajo gospodarsko rast Kazahstana.

Na seminarju so predstavniki slovenskih podjetij prikazali svoje izkušnje pri poslovanju s Kazahstanom. Tako je Dušan Olaj iz podjetja Duol d.o.o. (na sliki) poudaril, da gre za državo z izrazito vertikalno demokracijo. V državni upravi je še vedno izrazito hierarhično odločanje. »Tam čudežev ni. Posel dobiš takrat, ko ti nekdo reče, da si posel dobil. Za vsako pogodbo je treba garati, biti tam.« Izpostavil je veliko plačilno nedisciplino in nespoštovanje dogovorov. Podpisana pogodba je brez vrednosti, dokler ni plačila.

Velja biti pozoren, da so pogodbe 100-odstotno finančno pokrite. Akreditivi in bančne garancije so normalni instrumenti plačila in zavarovanja plačil. V primerjavi s sosednjimi državami je carinsko poslovanje vzorno. Pravni sistem po drugi strani ne deluje. Evropa po njegovih beseda v trgovinski menjavi izgublja na pomenu. Vedno večji vpliv pridobivajo Kitajska, Južna Koreja in Turčija. Pogosti so ceneni izdelki. Opozoril je tudi na to, da hočejo zelo poceni kupiti, znajo pa zelo drago prodati. Svetoval je sejemske nastope. Tako je na primer KazBuilt največji gradbeni sejem in »če te ni tam, te ni«.

Yuliya Korotkova iz podjetja Iskra Sistemi d.d. je povedala, da je Kazahstan energetsko bogata država. Poleg nafte in plina je dejala, da je država največja izvoznica urana. Poleg sejemskih nastopov je svetovala tudi sodelovanje na specializiranih konferencah.

Štefan Udovič iz podjetja Aerogel Card d.o.o. je dodal, da je okolje multikulturno, ljudje pragmatični, a hkrati zelo poslovno usmerjeni. Potrebujejo znanje.

Nataša Arko iz SID Prve kreditne zavarovalnice d.d. je spregovorila o zavarovanju izvoznih poslov v Kazahstanu. Med možnimi oblikami zaščite pred tveganjem neplačil je navedla avans, bančne instrumente ter faktoring. Vendar pa ti instrumenti tveganja neplačil kupcev urejajo le parcialno. Pri kreditnem zavarovanju po drugi strani gre za celovit pristop zmanjševanja rizikov. Zavaruje se celotna prodaja na odprt račun do svojih kupcev. Zavarovana tveganja zajemajo trajno insolventnost oziroma stečaj kupca in podaljšano zamudo plačila. Koristi zavarovanja za podjetja vidi v izplačilu zavarovalnine v primeru nastopa škodnega primera, kar omogoča lažje načrtovanje denarnih tokov, izboljša pogoje financiranja in boniteto podjetja ter pomaga pri izterjavi dolgov. Hkrati povečuje urejenost poslovanja. Kazahstan se po rizičnosti uvršča v 5. od skupaj osmih razredov. Trenutno je 27 odobrenih limitov za kazahstanske kupce, izpostavljenost PKZ znaša 13,4 mio evrov.

Med 12. in 14. junijem bo minister za zunanje zadeve Karel Erjavec obiskal Kazahstan. Spremljala ga bo gospodarska delegacija. Kot je povedal Miljan Majhen, vodja Sektorja za gospodarsko promocijo na MZZ, je prijavljenih že 46 slovenskih podjetij. V okviru obiska bo 13. junija potekalo zasedanje mešane slovensko-kazahstanske komisije za trgovinsko in gospodarsko sodelovanje. Istega dne bo v Astaniju poslovna konferenca in bilateralni sestanki. Naslednjega dne je načrtovana poslovna konferenca in B2B sestanki v Almatyju.

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.