Zapri

Novice


Arhiv: E-NOVIČKE št. 2

 

                                                                                                                                                                                                

Drugi sestanek projektnih partnerjev na Ptuju 11.04.2017

Drugi sestanek projektnih partnerjev je bil na E-zavodu Ptuj 11. aprila 2017. Vsak projektni partner je predstavil dejavnosti, ki so bile opravljene v prvih 6 mesecih od trajanja projekta. Projektni partnerji so se dogovorili, da bodo med avstrijskimi in slovenskimi podjetniki delili potrebo po internacionalizaciji, da bi olajšali iskanje potrebnih informacij. Najti moramo potrebe v smislu usposabljanja za internacionalizacijo. Slovenska gospodarska zbornica ima Akademijo za internacionalizacijo.

V projekt bo vključen zunanji svetovalec za angleški trg. Pripravil bo predloge za usposabljanje / koncept internacionalizacije (to bomo vključili v akcijski načrt za angleški trg). Slovenska podjetja bolj iščejo potencialne vlagatelje na angleškem trgu kot potencialne kupce.

Glede na usmeritev podjetij bo bolj zanimiv vstop na nemški trg. Obstajajo pomembne izkušnje pri vstopu na trg (južni ali severni del Nemčije). Različne vrste sodelovanja.
Organizirana bodo B2B srečanja med zainteresiranimi podjetji iz Slovenije in Avstrije.
Na pregledu preteklih aktivnosti ugotavljamo, da bomo moral premakniti nekaj aktivnosti (z nekaterimi začetek prej kot je bilo načrtovano). Po intervjujih bomo imeli zbrane potrebe podjetij glede internacionalizacije. V okviru akcijskega načrta bomo morali ponovno preučiti dejavnosti, ki jih moramo začeti že v drugem poročevalnem obdobju, itd.
Na koncu smo razpravljali o aktivnostih, ki jih projektni partnerji potrebujemo v T 2.1.1 - Baza podatkov in paketih orodij za internacionalizacijo. To naj bi bilo IKT orodje, pregledali bomo obstoječa orodja ali organizacije internacionalizacije. Uporabiti moramo klasična orodja, pa tudi bazo podatkov in profile grozdov, raziskovalnih centrov, poslovnih in tehnoloških WLAN-jev.

Sestanek slovenskih projektnih partnerjev 08.06.2017 na GZS Ljubljana


Pregledali smo stanje izpolnjenih anket. Potrebno je bilo še več informiranja in obveščanja podjetij o projektu. Vzbuditi je potrebno interes podjetij, z bolj ciljanim pošiljanjem e-mailov, obiski podjetij, ipd. Do konca junija bo postavljen lay out e - brošure ter odprti profili na socialnih omrežjih (Facebook, LinkedIn, Twiter).
Da bi lahko bolje animirali podjetja ter delovali enotno pri nagovarjanju slednjih se oblikuje grobi akcijski načrt izvajanja projekta s časovnimi okvirji ter informativno vrednostjo aktivnosti.


Tretji sestanek projektnih partnerjev 04.06.2017 v Eisenstadtu