Zapri

Arhiv: Novi predsednik GZS postal Marjan Mačkošek

Ljubljana, 21. maj 2015 - Člani Skupščine Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) so na današnji seji za predsednika GZS za naslednje mandatno obdobje izvolili Marjana Mačkoška.

V svoji predstavitvi je Marjan Mačkošek, glavni direktor Štore Steel d.o.o. in nagrajenec GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, izpostavil, da se zaveda, da pomeni izvolitev za predsednika veliko čast, a tudi izredno veliko odgovornost. Funkcija predsednika GZS ima po njegovem mnenju svoje omejitve, a skupaj z upravnim odborom GZS lahko in mora zasledovati tisto smer delovanja GZS, ki bo delovala in povezovala vse potrebne vsebine. Poleg sedanjih aktivnosti in smeri delovanja, pa je treba dodati tiste elemente, ki bodo GZS v prostoru, v katerem deluje, spet postavili na ustrezno mesto, ki mu ga družba sedaj ne priznava. Je človek, ki zagovarja konsenz, za dosego katerega si je treba vzeti čas, ko pa je konsenz dosežen, je človek, ki živi, da bo realizacija dogovorjenega hitra in učinkovita.

Povedal je, da je zagovornik prostovoljne zbornice, ki mora s svojim delovanjem zagotoviti primerljive pogoje poslovanja za gospodarske subjekte v slovenskem prostoru. Pogled je treba usmeriti v prihodnost. Skupaj z drugima reprezentativnima zbornicama želi najti način, da z argumenti, ne s prisilo, zajamemo tudi tiste gospodarske subjekte, ki se, kot se je izrazil, »danes šlepajo na tem, kar zbornice delamo in poskušamo doseči«. Z jasnim dogovorom, ki ga bo na koncu treba doseči tudi z državo. Kot idejo je navedel, da bi članarina na primer pomenila davčno olajšavo. Skupaj z drugimi zbornicami želi najti minimalni skupni interes in ojačati pozicijo gospodarstva napram zakonodajalcu in socialnim partnerjem. Če realni sektor ne bo uspel dokazati in pokazati, da je treba najprej ustvariti in da lahko šele nato delimo, se nam kot družbi ne bo dobro pisalo, je izpostavil. Upravnemu odboru bo predlagal imenovanje 3 podpredsednikov, ki bodo pokrivali združenja dejavnosti, regijske zbornice in malo gospodarstvo oz. podjetništvo.

V zahvalnem govoru po izvolitvi se je novi predsednik GZS, ki je bil izvoljen za naslednji dvoletni mandat, zahvalil za zaupanje. Obljubil je, da bo deloval po manirah dobrega in poštenega predsednika tako, da bo GZS postavljena na zemljevid Slovenije in na ta način  omogočimo nadaljnji razvoj, hitrejšo, manj stresno rast slovenskega gospodarstva in s tem tudi slovenske družbe.


Izjava Marjana Mačkoška za TV.GZS


Za novega predsednika skupščine GZS je bil izvoljen Radovan Bolko, Kolektor Group d.o.o., za člane nadzornega odbora GZS pa mag. Vojmir Urlep, Lek d.d., mag. Danica Kos, Audit – IN d.o.o., Marjan Mateta, Mitol d.d., Janez Bijol, Bijol d.o.o. ter Igor Smrajec, TRINET, d.o.o..

Skupščina GZS je na seji ugotovila sestavo novega upravnega odbora GZS, ki ga sestavljajo novo izvoljeni predsedniki združenj oz. zbornic dejavnosti in območnih oz. regionalnih zbornic. Seznam je objavljen na spletni strani GZS https://www.gzs.si/o_gzs/vsebina/Organizacija-GZS/Upravni-odbor-GZS .

Mag. Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS, je na seji povedal, da je poslovno okolje v Sloveniji še vedno nekonkurenčno, spremembe potekajo prepočasi, ni strateških ciljev in zavez, vodenje države pa je nekoordinirano in segmentirano. Rabimo nov razvoj, ki bo prinesel novo zaposlovanje. Tega ne bo brez nižjih obremenitev, kar ne bo mogoče zagotoviti brez reform, ki bodo vodili do bolj konkurenčnega poslovnega okolja.

Tatjana Čerin, izvršna direktorica GZS za socialni dialog, je spregovorili o predlogu sindikalnih central o predlogu sindikalnih central glede redefinicije minimalne plače. Izpostavila je, da GZS nasprotuje vsaki spremembi definicije minimalne plače v smislu izločitve dodatkov na pogoje dela, saj so stroški dela v Sloveniji že tako previsoki. Zato zahtevamo razbremenitev stroškov dela že v letu 2015, kar bo zagotovilo tudi višji neto znesek minimalne plače in ostalih plač. Ob tem naj vlada uveljavi vse potrebne ukrepe proti sivi ekonomiji in prične potrebne reforme, ki bodo zagotovile nižjo javno porabo.

Dodatne informacije: mag. Tajda Pelicon, 01 5898 136

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.