Novice


Arhiv: 3. Odprti forum Slovenske digitalne koalicije 2020

Vabljeni zainteresirani posamezniki, podjetja, odločevalci, partnerji in deležniki, povezani z digitalnimi tehnologijami, rešitvami in vsebinami. 3. Forum je namenjen odprti izmenjavi mnenj, izkušenj ter izhodišč za načrtovanje nadaljnje digitalizacije, zato vse, ki vas zanima hitrejše napredovanje Slovenije na poti digitalnega preoblikovanja, vabimo k aktivnemu sodelovanju.

Arhiv: Vabilo medijem: Dan inovativnosti 2020

Samo še teden dni! Dan inovativnosti bo 30. novembra 2020 v digitalni različici in v angleškem jeziku.

Arhiv: Zagotavljanje zbiranja in obdelave vse zbrane OEEO

Vlada je sprejela Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2020 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme (OEEO).

Arhiv: Podaljšanje veljavnosti nekaterih ADR certifikatov in potrdil

Ministrstvo za infrastrukturo nas je obvestilo, da je Slovenija na podlagi določb Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) podpisala večstranski sporazum M330, ki bo prevoznikom olajšal prevoz nevarnega blaga v domačem in mednarodnem prometu. Večstranski sporazum M330 na ozemlju držav podpisnic podaljšuje veljavnost ADR certifikatov o usposobljenosti voznikov za prevoz nevarnega blaga in potrdil o usposobljenosti varnostnih svetovalcev, katerih veljavnost poteče med 1. marcem 2020 in 1. februarjem 2021, do 28. februarja 2021. S sporazumom je določen tudi skrajni rok za podaljšanje teh certifikatov oziroma potrdil, ki je 1. marec 2021.

Arhiv: Uredba o embalaži in odpadni embalaži poslana v uradno notifikacijo

Slovenija je v uradno notifikacijo poslala Uredbo o embalaži in odpadni embalaži. Uredba določa pravila in pogoje za proizvodnjo embalaže, njeno uporabo, dajanje na trg in distribucijo v Republiki Sloveniji ter pravila ravnanja z odpadno embalažo, katerih glavni cilj je preprečevati nastajanje odpadne embalaže. Ta uredba pa določa tudi pravila in pogoje za ponovno uporabo embalaže, zbiranje, recikliranje in druge postopke predelave odpadne embalaže, da se kar najbolj zmanjša obseg odstranjevanja odpadne embalaže, s čimer se prispeva k prehodu na krožno gospodarstvo. Uredbo, na vsebino katere je možno podajati komentarje bo v postopku notifikacije do 21. februarja 2021.

Arhiv: Če pride do zaprtja celotnega gospodarstva, bomo škodo odpravljali leta

Več kot 90 odstotkov podjetij nima scenarija za prekinitev poslovnega procesa, kaže najnovejša anketa Gospodarske zbornice Slovenije na reprezentativnem vzorcu več kot 130 podjetij. Od marca je za COVID-19 zbolelo 3,5 % zaposlenih, zajetih v najnovejši anketi GZS.

Arhiv: Podrobnejša pojasnila MGRT Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev

Obveščamo vas, da je MGRT na svoji spletni strani objavil podrobnejša pojasnila Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev.

Arhiv: Anketa GZS: poslovna pričakovanja v luči 2. faze zajezitvenih ukrepov

Pripravili smo novo anketo glede poslovnih pričakovanj v luči 2. faze zajezitvenih ukrepov. Vlada je pripravila 6 protikoronskih zakonodajnih paketov. Začela je tudi že s pripravo 7 #PKP7. Z različnimi ukrepi, predvsem na področju delovnopravne zakonodaje ter likvidnosti, je tako nekoliko omilila negativne posledice potrebnih zajezitvenih ukrepov v boju proti širjenju koronavirusa. Obdobje velikih negotovosti in težav s poslovanjem se še vedno nadaljuje. Zato želimo zbrati ocene podjetij o poslovnih pričakovanjih v letošnjem letu.

Arhiv: Protokol za obvladovanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 na delovnih mestih v času razglašene epidemije

Ministrstvo za zdravje je sprejelo Protokol za obvladovanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 na delovnih mestih v času razglašene epidemije.

Arhiv: Poslovni nasveti v času koronavirusa

Pregled nad ključnimi novimi ter podaljšanjem /spremembami veljavnih ukrepov, zajetih v #PKP6; informacije o trenutno veljavnih omejitvah, splošne poslovne informacije ...To in še mnogo več na spletni strani Poslovni nasveti v času koronavirusa.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.